Расписивање Јавног позива за Пројекте самозапошљавања и запошљавања

0
2099

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је на сједници одржаној 17.03.2017. године, у Палама, усвоjио Одлуку о расписивању Јавног позива за кориштење средстава по пројектима на које је сагласност дала Влада Републике Српске, а чији је носилац реализације Завод за запошљавање Републике Српске.

Како је раније договорено на интерресорном састанку на нивоу помоћника министара на којем су присуствовали представници Министарства за рад и борачко-инвалидску заштиту РС, Министарства здравља и социјалне заштите РС, Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и Пројекта запошљавања младих, који подржава Влада Швајцарске, наредни кораци су заједничка промоција Акционог плана и активних мјера које План дефинише.  То је само наставак активости које Пројекат запошљавања младих имплементира са Владом Републике Српске, односно Министарством за рад и борачко-инвалидску заштиту (у оквиру које је развијена Стратегија запошљавања Републике Српске 2016-2020). У складу с Акционим планом запошљавања за 2017. годину од стране Завода за запошљавање припремљено је шест пројеката и то:
1. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години;
2. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида Војске Републике Српске у 2017 години “Заједно до посла”;
3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу приправника;
4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години;
5. Пројекат подршка запошљавању лица изнад 50 година старости, те
6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.

Укупна вриједност пројеката је 10.733.224,00 КМ за запошљавање 2.548 лица са евиденције Завода. Пројектима је углавном планирано запошљавање у привреди Републике Српске, а истим је обухваћено запошљавање тешко запошљивих циљних група (демобилисани борци, ратни војни инвалиди и лица изнад 50 година старости) и младих.

За дјецу погинулих бораца предвиђен је износ од 8.000 КМ, а за пројекат приправника планирана су средства за запошљавање 100 лица са високом стручном спремом. Цјелокупне износе за поменуте пројекте финансира Завод за запошљавање.

Посебан пројекат самозапошљавања планиран је за лица која желе да отпочну властити бизнис, односно за лица која желе да региструју властиту дјелатност. Планирана су средства у износу 2.000.000 КМ, а предвиђени износ по једном лицу је 5.000 КМ. С тим у вези Пројекат запошљавања младих врши обуку запослених у Заводу за запошљавање. Стручни сарадници, запосленици ЗЗЗРС уз подршку Пројекта развијају методоглогију за рад са апликатнима на програм самозапошљавања  како би на систематски начин пружали менторску подршку и све неопходне информације незапосленима.

Завод за запошљавање Републике Српске је одлучан у намјери да промијени приступ проведби програма активних мјера запошљавања те је са тиме у вези Управни одбор ЗЗЗРС недавно усвојио  Правилник о начинима и критеријима за реализацију активних мјера запошљавања са циљем да се програми проводе, али и прате на ефикаснији и ефективнији начин. Правилником је дефинисано да сви апликанти за програме самозапошљавања морају проћи адекватну обуку, чиме се очекује значајно унапријеђење ефикасности ове мјере.. 

Поред наведених пројекта средином године ће бити припремљен и пројекат регресивног враћања доприноса код новог запошљавања за све послодавце из области привреде за шта је Завод планирао средства од 6.000.000 КМ. Такође, средства у износу од 10.000.000 КМ планирана су за овај Пројекат у 2017. години.

Јавни позив за пројекте запошљавања и самозапошљавања ће бити објављен у дневним новинама Глас Српске и веб страници Завода за запошљавање РС у понедјељак 20.03.2017. године и отворен 30 дана од дана објављивања, казао је Вујичић.

PODIJELI