УСВОЈЕНА ПЛАТФОРМА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

0
1888

Влада Републике Српске 1.фебруара 2018.године усвојила је Платформу развоја социјалног предузетништва у Српској, према којој се надлежна министарства задужују да, у складу са приоритетима из републичких стратешких докумената, предузму неопходне мјере и активности на плану даљег развоја концепта социјалног предузетништва у Републици.

Платформа представља основ за даљи развој социјалног предузетништва у Српској, као једног од битних инструмената јачања социјалне кохезије и повећања економске активности нарочито угрожених група, незапослених и економски маргинализованих.

“Социјално предузетништво је као инструмент развоја препознато у Стратегији запошљавања Републике Српске 2016-2020. година и другим стратешким документима”, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Циљ Платформе је стварање подстицајног окружења за настанак, раст и развој социјалног предузетништва, као и постављање основа за стварање легислативног и финансијског оквира, финансијске и техничке подршке и хармонизацију закона који се директно или индиректно односе на ову врсту предузетништва. 

Платформа уважава интересе, овлаштења и компетенције институција на различитим нивоима власти, организација цивилног друштва и приватног сектора, те охрабрује све актере социјалног предузетништва да активно учествују у реализацији циљева овог документа.

Принципи дјеловања, дефинисани платформом, усклађени су са стратешким документима Српске и трендовима развоја социјалног предузетништва на нивоу Европске уније. Пројекат запошљавања младих (YEP) је у сарадњи са Министарством рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске, је припремио и израдио Платформу развоја социјалног предузетништва у Републици Српској која је дефинисана у Стратегији запошљавања Републике Српске, те је пружена подршка процесу јавних расправа у свих 6 регионалних центара Републике Српске.  

 
PODIJELI