Analiza Zakona o radu Republike Srpske predstavljena na 9. Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Beogradu

0
505

Deveta  međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira” održava se danas u Beogradu.

Ideja vodilja za organizaciju konferencije bazirana je na činjenici da svi akteri savremenog društva – društvena misao, politika, akademska zajednica, sindikati, svijet rada u cjelini, menadžeri, stručnjaci, slažu se u tome da je svijet u kome živimo suočen sa izuzetnom dinamikom promjena koje utiču na život i rad pojedinca, ali i na ono čemu svaka uređena zajednica teži, a to je uređeno društvo i socijalni mir.

Kako unaprijediti legislativu u odnosu na tržištu rada, informatičke sisteme podrške implementaciji novih modela u radu kako donositelja odluka, ali i onih koji provode izmjene koje utiču na standard pojedinaca, ali i kvalitet rada,  samo su neke od tema današnje konferencije koja se održava u Beogradu, a koju je otvorio g.Aleksandar Vulin, ministar Ministarstva za rad i zapošljavanje, boračka i invalidska pitanja u Vladi Republike Srbije. 

U radu konferencije učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš sa ciljem da se učesnicima predstavi analiza Zakona o radu Republike Srpske u svjetlu ere informatičkih tehnologija, ali i sa aspekta novina koje je ovaj zakon donio, imajući u vidu činjenicu da je ovaj Zakon jedan od elemenata koji bi trebao voditi uređenijem tržištu rada i zapošljavanja.

0-02-05-c02164e121781af3d253d3b0d8f9f3cba23090cd81472bda976459528d36858b_full 0-02-04-9ad42c13a9b0c7b69ebd5b0f6aba8cf632dda6a59bb015d150cd7915c5e1ec4d_full

PODIJELI