Banja Luka: otvorene prijave nezaposlenim za projekat urbane poljoprivrede!

0
17698
Ogledna farma LPZ Banja Luka, u mjesnoj zajednici Motike u Banjoj Luci

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka, u okviru projekta „Urbana poljoprivreda“ kojeg finansijski podržava Međunarodna organizacija rada (ILO) i Evropska Unija, objavilo je Javni poziv nezaposlenim licima sa teritorije grada Banja Luke za prijavu za učešće u projektu. Očekivani rezultat projekta je održivo zapošljavanje korisnika. U ovu svrhu, projektom su predviđene različite vrste podrške (obuke, mentorstvo, finansijska podrška). Dio korisnika će na korištenje dobiti poljoprivredno zemljište na oglednoj farmi projekta, koja se nalazi na lokaciji “Motike”.

Početak poljoprivrednih radova na oglednoj farmi LPZ Banja Luka
Početak poljoprivrednih radova na oglednoj farmi LPZ Banja Luka

Javni poziv za prijavu zainteresovanih lica možete preuzeti ovdje dok je Obrazac za prijavu dostupan na ovom linku. Javni poziv otvoren je do 20.04.2017. godine do 15:00 časova a prijave se mogu dostaviti na adrese:

  1. Zavod za zapošljavanje RS, Biro Banja Luka (u prostoriji CISO centra – kancelarija broj 9) radnim danima od 7.30 do 15.30 sati.
  2. Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a (u prostoriji Univerzitetskog preduzetničkog centra, kancelarija broj 15), radnim danima od 10.00 do 15.00 sati.
  3. Putem elektronske pošte na adresu: prijava@lpz-bl.org

U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Banja Luka i projektu urbane poljoprivrede, pored Projekta zapošljavanja mladih (YEP) učestvuju Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Banja Luka, UG Argonet, Mushrooms d.o.o. i Caritas Švicarske.

PODIJELI