Benchlearning – važan element u reformi Javnih službi za zapošljavanje

0
697

Širom Evrope društveno je okruženje više nego ikada potaknulo javne institucije, a među njima i JSZ da iskažu i unaprijede svoju dodanu vrijednost kako bi se socijalna sigurnost, u kojoj stabilnost tržišta rada ima veliku ulogu, održala i dalje razvijala. U vrijeme društveno-ekonomske krize i mjera štednje efikasnost politike, rezultati poslovanja i kvalitet javnih usluga ključni su faktori za odgovor na promijenjene potrebe i očekivanja građana i preduzeća.

Kako bi se odgovorilo na pitanja nezaposlenosti u Evropskoj uniji, ali i unaprijedio rad Javnih službi za zapošljavanje, prije tri godine uspostavljena je Evropska mreža JSZ koja je omogućila službama da sarađuju, razmijenjuju dobre prakse, uče jedne od drugih kako bi kontinuirano unprijeđivale svoj rad sa ciljem pružanja efektivnijih usluga tražiteljima posla širom Evrope. Monitoring izvještaj o radu Evropske mreže koji je pripremljen nakon tri godine kako bi se analizirali efekti ove incijative, pokazuju da ovaj napor nije samo koristan za 27 miliona osoba koje se trenutno nalaze na evidenicjama biroa nego doprinosi i mobilnosti radne snage. Tako je 27 000 osoba uspjelo pronaći zaposlenje i izvan svojih matičnih zemalja u drugim zemljama Unije.  

Kao naročito važni elementi koji doprinose uspjehu ističe se Benchlearning  (olakšavanje učenja na osnovu poređenja s referentnim vrijednostima između organizacija javnog sektora), kao i on line platforma  (PES Knowledge Centre) na kojoj se nalazi širok spektar informacija o uslugama JSZ širom Evrope, ali i priručnici, uputstva izvještaji koji zaposlenici mogu koristiti kako bi učili na iskustvima drugih.

U cilju primjene ovakvog pristupa u kontekstu BiH, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je uz podršku Vlade Švajcarske u pethodnom periodu omogućio da zaposlenici bh Javnih službi za zapošljavanje kroz međusobne studijske posjete kao što su bile posjete zaposelnika Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta birou Centar (JUSZZKS) ili posjeta Zavodu za zapošljavanje Republike Hrvatske, uče na primjeru kolega, procjene šta je to što je moguće primjeniti i kako unaprijediti svoj rad. Pored toga, organizacija Foruma službi zapošljavanja kojim predsjedava Agencija za rad i zapošljavanje BiH  omogućava periodične susrete JSZ i drugih aktera na tržištu rada zapravo je alat kojim se omogućava prepoznavanje problema sa kojima se službe susreću, ali i platforma koja služi za kooordinaciju reforme koju YEP provodi kada je u pitanju unapređenje rada JSZ.

Novina u pristupu  je i online platforma koju je razvio Projekat zapošljavanja mladih putem koje savjetodavci i svi zaposlenici mogu pristupiti materijalima koji se odnose na obuke i prije i poslije obuka, ali drugim dokumentima koje mogu koristiti u svakodnevnom radu. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) će nastaviti sa kontinuiranim naporima u reformi JSZ koristeći i Benchlearning koji je zapravo najbolji format za razmjenu praksi i znanja kao i kolegijalnu procjenu. 

 

PODIJELI