Biro Tuzla: Savjetodavni proces u funkciji posredovanja

0
537

Nakon što je Biro Tuzla sredinom decembra usluge prema klijentima počeo pružati u savremeno opremljenim prostorijama, već su primjetni efekti i veće zadovoljstvo klijenata. Dugi redovi ispred vrata evidentičara danas su zamijenjeni modernom šalter salom u kojoj klijenti brzo ostvare svoja prava, a šaltersko poslovanje odgovara i radnicima Službe. Nezaposleni koji trebaju podršku u traženju posla, kao i svi novoprijavljeni se uključuju u informativne seminare koji se organiziraju 1-2 sedmično ovisno o prilivu novoprijavljenih, odnosno nakon što se formira grupa od minimalno 10 osoba. Prilikom info seminara pružaju se sve potrebne informacije o pravima i obavezama, kao i mogućnostima koje pruža Služba ali i drugi akteri na tržištu rada.

19030630_10211161918777372_1315528287509833515_n

Savjetodavci uključuju nezaposlene koji su zainteresovani za savjetodavnu podršku u tzv. savjetodavni proces, kroz koji dobiju individualnu podršku i usmjerenje savjetodavaca te izrade Individualni plan zapošljavanja. Na osnovu zapažanja zaposlenih u Službi, ovaj vid rada predstavlja dodanu vrijednost za Službu i podiže standarde usluge, a najveći efekat se postiže u kvalitetnijem posredovanju koji zahvaljujući ovom pristupu ima direktne pogodnosti za poslodavce, ali i nezaposlene. Svakako da uvezivanje savjetodavnog rada sa pristupom aktivnim mjerama će imati još veći efekat te će zajedno sa informacionim sistemom službe funkcionisati poput službi za zapošljavanje u okruženju. 

Služba za zapošljavanje TK u skorijem periodu nove metode rada prenosi u Biro Kladanj i Kalesiju, nakon čega slijede i preostali biroi kako bi se postigla uniformisanost poslovnih procesa i usluga.

19149414_10211161918297360_424825752926066236_n

 

 

 

PODIJELI