Biro Vogošća seli u nove prostorije, nakon toga primjena novih procedura rada

0
2073

Direktor JU „ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Midhat Osmanbegović preuzeo je ključeve novog poslovnog prostora koji je namjenski kupljen za potrebe biroa Vogošća, koji je do sada bio smješten u neuslovnim prostorijama. Kao što je poznato, poslije adaptacije biroa Novo Sarajevo, Centar, Ilijaš, Ilidža, u toku je adaptacija poslovnog prostora biroa Stari Grad. Prema prognozama , uposlenici biroa Vogošća sa početkom juna mjeseca svoje stranke će dočekati u novim prostorijama, poslije 17 godina čekanja.

Upoedo sa ovim aktivnostima intenzivno se radi i da se obezbijede bolje uslovi za rad najvećeg biroa JUSZZKS Novi Grad, gdje su idejna rješenja već razvijena uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske.

Važno je naglasiti da u cijelom procesu reforme tehničku, stručnu i finansijsku podršku JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevu pruža Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Vlada Švicarske. Do sada je uz podršku Vlade Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih u reformama JUSZZKS između ostalog urađeno i sljedeće:

 1. Urađena je situaciona analiza na osnovu koje je napravljen prijedlog novih Procedura,
 2. Renovirani su Biroi Novo Sarajevo, Centar, Hadžići i Ilijaš u skladu sa potrebama novih Procedura,  
 3. Urađen niz idejnih rješenja i arhitektonskih projekata, između ostalih i za biroe Ilidža, Vogošća, Novi Grad ,
 4. Otvoren Centar za poslodavce,
 5. Otvoren Klub za traženje posla u Kantonu Sarajevo i Birou Centar,
 6. Obučeno osoblje za sprovođenje novih Procedura, trenutno se osoblje obučava za podršku nezaposlenih u programima samozapošljavanja, dok je razvijen interni kapacitet za obuke vezano za klubove za traženje posla, 
 7. Unaprjeđen software za automatsko izdavanje uvjerenja, zakazivanje savjetodavnih sastanaka i prikupljanje informacija o učinicima,
 8. Omogućeno da evidentičari rukuju pečatom i odgovaraju za sadržaj uvjerenja koja izdaju,
 9. Razvijen je sistem za upravljanje učinicima u JUSZZKS,
 10. Razvijen promotivni materijal za jačanje saradnje sa poslodavcima,
 11. Razvijen je savremeni portal JUSZZKS,
 12. Uspostavljen call centar i voice box centrala.

 

PODIJELI