Coaching radionica u sklopu Foruma službi zapošljavanja

0
2520

U sklopu 5. Foruma službi zapošljavanja održana je coaching radionica koje je realizovana u saradnji sa EmployID konsultantskom mrežom. 

Radionicu se realizovale  kolege iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Slovačke, Univerziteta primjenjenih znanosti Karlsruhe te konsultantske kompanije PONTYDYSGU, Remchingen kao članice EmployID konsulantske mreže u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP). Takođe, predstavljena su i coaching iskustva u BiH te planovi za realizaciju budućih aktivnosti a kada je posrijedi implementacija ove prakse. 

Zašto coaching? 

Novi organizacioni model i novi način rada koji je uveden u Službama/Zavodima za zapošljavanje je fokusiran na jačanje savjetodavne funkcije sa ciljem pružanja kvalitetnih i blagovremenih usluga nezaposlenim osobama, a kako bi se omogućilo njihovo zapošljavanje.

Za postizanje uspješnih rezultata savjetodavnog procesa, tj.zapošljavanja nezaposlenih osoba ključne su vještine i kompetencije savjetodavca za korištenje metoda i tehnika koje proizilaze iz potreba klijenta.

Savjetodavci se u svom radu sa klijentima susreću sa različitim ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražitelje zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca uključujući korištenje različitih metoda i tehnika.

Svaka institucija koja želi biti uspješna i efikasna ulaže u razvoj potencijala, vještina i kompetencija svojih uposlenika. U situacijama kad institucija uvodi novi način rada ili nove usluge, njihov uspjeh zavisi od toga da li su zaposleni svojim znanjem, vještinama spremni da primjenjuju novi način rada i pružaju nove usluge.

Andragogški pristup podrazumjeva da postoji mnogo različitih načina na koje pojedinci uče i usavršavaju vještine potrebne u njihovom radu, a ključne su:

  • Vještine koje se mogu steći kroz obuke,
  • Vještine koje se mogu razviti kroz coaching,
  • Vještine koje se mogu naučiti od stručnjaka (mentorstvo).

Organizacije mogu koristiti sve tri metode koje doprinose razvoju vještina i kompetencija svojih zaposlenika. Tako, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) širi svoje aktivnosti i sada fokus stavlja na coaching sa ciljem da se Službe/Zavodi osposobe da samostalno implementiraju coaching čime bi se garantovala i samoodrživost odnosno dugoročni efekat. U tom smislu je razvijen i priručnik sa setom alata za realziaciju coachinga koji je predstavljen na radionici.

Do sada su coaching aktivnosti, od strane Projekta zapošljavanja mladih (YEP) realizovane u 5 Službi/Zavoda za zapošljavanje u BiH. 

 

 

PODIJELI