Finansijska podrška

U okviru ukupnog sistema podrške, direktno finansijsko učešće u razviju startupa i socijalnih preduzeća ima posebnu važnost.

Ključni princip za saradnju je održivost pružanja podrške. YEP trenutno radi na razvoju finansijskog mehanizma koji će kombinacijom različitih instrumenata omogućiti pristup kapitalu potencijalnim preduzetnicima. U razvijanju ovog mehanizma, YEP usko sarađuje sa javnim službama za zapošljavanje, općinama/opštinama, ministarstvima i drugim zainteresovanim stranama. Namjera nije da se razviju finansijski instrumenti koji će se koristiti samo tokom trajanja i za potrebe Projekta, već da se razvije dugoročnije rješenje i da se ostvari uticaj na na trenutne mehanizme finansijske podrške navedenih institucija (kao što su aktivne mjere zapošljavanja), povećavajući njihovu efikasnost i održivost rezultata.
Više informacija o YEP sistemu finansijske podrške biće dostupno uskoro.