Ranko Markuš izabran u Upravni odbor Vijeća stranih investitora BiH

0
237

Vijeće stranih investitora (VSI) je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH). VSI je osnovan u avgustu 2006. godine, a formalno je registrovan u decembru 2006. godine. VSI članovi dolaze iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i finansijskih usluga, nafta i energija, trgovina, bankarstvo, telekomunikacije, proizvodnja hrane i pića, i mnogih drugih.

Danas je u Sarajevu zasjedala Generalna skupština Vijeća stranih investitora, a odnedavno je GOPA Predstavništvo u BiH punopravna članica mreže što otvara mogućnost za efikasniju saradnju sa ostalim organizacijama, donatorima, ambasadama, bh poslovnom zajednicom itd., te omogućava pristup i učešće prilikom izrade strateških dokumentima i učešće u aktivnostima VSI mreže. Tokom današnje Generalne skupštine dr Ranko Markuš, rukovodilac YEP-a i direktor GOPA-e, je izabran u Upravni odbor VSI-a. Ostali novoizabrani članovi dolaze iz raznih oblasti poslovne zajednice, a kako slijedi:

 • Bojana Škrobić Omerović – osnivač i direktor jednog od najvećih preduzetničkih centara u BiH – Networks Sarajevo
 • Branimir Muidža, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCement grupacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj
 • Damir Ferović, direktor kompanije Zeraa Agriculture Investment d.o.o. 
 • Edin Hrnjica, direktor ProCredit banke
 • Ian Brown, šef EBRD ureda u BiH
 • Jasmina Lopičić, izvršna direktorica za finansije u M:tel a.d. Banja Luka
 • Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
 • Nikhil Mehta, izvršni direktor za finansije u ArcerolMittal Zenica
 • Lana Sarajlić, odvjetnica – Wolf Theiss
 • Mubera Brković, direktorica u PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory
 • Nicholas Penny, direktor Banjalučke pivare a.d.
 • Stevan Dimitrijević, advokatska kancelarija Dimitrijević & Partneri
 • Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrika cementa Lukavac
 • Valentin Ilievski,  generalni direktor Messer BH

Nakon sjednice dr. Markuš je izjavio da je veika čast, ali i obaveza biti izabran u izvršno tijelo najznačajnije asocijacije poslodavaca u BiH, te je najavio da će u narednom periodu voditi izradu poglavlja Bijele knjige na temu obrazovanja i zapošljavanja. Bijela knjiga će biti prezentovana vlastima po konstituisanju novih organa na svim nivoima, jer se od ministara u tehničkom mandatu ne može tražiti da se dugoročno obvežu da realizuju preporuke koje traže strani investitori.

PODIJELI