Kanton Sarajevo ne treba Zakon o posredovanju u zapošljavanju

0
594

Zakon o posredovanju u zapošljavanju Kantona Sarajevo se upućuje u proceduru i jako je važno da ovaj Zakon bude usklađen sa Federalnim zakonom, te Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja,  a na kojem je radila Radna grupa sačinjena od predstavnika Ministarstva, Federalnog zavoda za zapošljavanje i YEP tima. Važno je napomenuti da s obzirom da je ovo pitanje regulisano na Federalnom nivou kantonima nije potreban Zakon, te da osim Kantona Sarajevo, ovaj zakon ima samo Kanton 10 (Hercegbosanska županija) i izbog toga bi bilo prirodnije da Skupština KS ukine zakon, a ne da usvaja novi, izjavio je Ranko Markuš, rukovodilac YEP-a. Kako se vjerovatno neće desiti ukidanje zakona, važno je da Zakon ima dobra rješenja, u skladu sa Reformskim paketom. 

Na biroima za zapošljavanje više neće biti osobe koje ne traže posao, odbijaju posao ili ne žele uraditi dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Prema navodima Ekonomsko-socijalnog vijeća, biro više neće biti ustanova koja će omogućavati zdravstveno osiguranje nezaposlenim osobama.

Istakao je kako se poslodavci nadaju da će na birou biti osobe koje nemaju posla i aktivno ga traže te su spremne na doedukaciju i prekvalifikaciju, a kako bi rasteretili budžete i taj novac iskoristili u druge svrhe, a ne finansiranje osoba koje ne žele posao.

Također, članovi ESVKS kazali su uoči današnje sjednice da će nastojati da se iz Službe za zapošljavanje isključi zdravstvena zaštita jer smatraju da tu obavezu trebaju preuzeti druge organizacije.

Predsjednica Amela Dautbegović kazala je kako će biti održana tematska sjednica na kojoj će poslodavci iznijeti svoje prijedloge i kada usaglase Nacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju uputit će ga Vladi i Skupštini KS. Istakla je kako će se to dogoditi vrlo brzo.
“Ovim izmjenama predviđeno je da članove Upravnog odbora Službe za zapošljavanja čine i po jedan predstavnik sindikata i poslodavaca koji će učestvovati u radu službe i nadzoru rada direktora službe te učestvovati u izradi kvalitetnih mjera zapošljavanja. Realni sektor je veoma važan i Služba ne treba biti sama sebi cilj već moramo pomoći i jačati realni sektor i čuti njihove zahtjeve”, kazala je Dautbegović, dodavši kako je ovo predviđeno konvencijama koje je BiH ratificirala, a koje su iznad zakona.

PODIJELI