Interna radionica: „Urbana poljoprivreda – poslovne inicijative u poljoprivredi“

0
432

Danas je u Sarajevu/Mojmilo održana interna radionica na temu „Urbana poljoprivreda – poslovne inicijative u poljoprivredi“ koju je vodio Erich Waldmeier, švicarski stručnjak za savjetovanje i menadžment u poljoprivredi. Radionici su prisustvovali predstavnici Odsjeka za privredu, poljoprivredu i poslovne prostore Općine Novi Grad, JP LOKOM d.o.o. Sarajevo i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP-a).
Na radionici su prezentovani primjeri dobre prakse urbane poljoprivrede iz EU i Švicarske kao i mogućnosti primjene pomenutih modela u poljoprivrednom sektoru u BiH. Prezentovani su i osnovni postulati funkcionisanja poslovnih inicijativa u poljoprivredi te iskoristivi aspekti unutar postojećih poljoprivrednih kapaciteta projekta „Urbana poljoprivreda“ koji se, podsjećamo, trenutno realizuje u Općini Novi Grad. Gospodin Erich Waldmeier naglasio je kako pomenuti projekat ima značajan razvojni potencijal, uzimajući u obzir do sada realizovane aktivnosti i općenitu dinamiku razvoja projekta.
Naglašen je  značaj i prednosti formiranja zadruga, kao jednog od modela poslovne saradnje u poljoprivredi, pri čemu je zadruga identifikovana i kao jedan od osnovnih alata za integraciju nezaposlenih lica u poljoprivredne projekte. 
Kako smo i prethodno izvještavali, projekat „Urbane poljoprivrede“ realizuje se na području općine Novi Grad i do sada je rezultirao pokretanjem poljoprivredne proizvodnje te zapošljavanjem mladih. Uz saradnju sa Općinom Novi Grad, a koja je kroz JP LOKOM doo ustupila ljudske i tehničke resurse kao i poljoprivredno zemljište, te JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja je kroz savjetodavni proces profilisala korisnike ovog projekta, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske u okviru svojih programskih aktivnosti kontinuirano nastavlja pružati stručnu i tehničku podršku pri realizaciji pomenutih aktivnosti.

170914_Mojmilo_Urbana poljoprivreda_Sastanak_2 170914_Mojmilo_Urbana poljoprivreda_Sastanak_3

PODIJELI