Izmjene Zakona o radu Republike Srpske povećavaju plate radnika

0
925

Danas, 01.08.2018. godine, stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Republike Srpske kojim je, između ostalog, određeno šta se smatra platom radnika, te propisano slijedeće:

  • U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, poslodavci koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu na iznos plate nakon oporezivanja (neto plata) dužni su uskladiti postojeće ugovore o radu sa odredbama člana 121. i 123. ovog zakona tako da postojeće iznose plata uvećaju za iznos poreza na dohodak u skladu sa odredbama zakona kojim se oporezuje dohodak;
  • Nepostupanje po gore navedenoj obavezi, sankcioniše se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 12.000 KM za poslodavca, te kaznom u iznosu od 200 KM do 1.200 KM za odgovorno lice kod poslodavca.

Krajnji rok za usklađivanje plate u ugovorima o radu sa radnicima u RS je 01.09.2018. godine.

PODIJELI