Izrada situacione analize u službi za upošljavanje Županije Posavske

0
1589

Služba za zapošljavanje Županije Posavske danas je domaćin posjete ekspertnog tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koja za cilj ima detekciju stanja u ovoj službi sa fokusom na prednosti i prepreke u radu.

Nakon što bude finalizirana Situaciona analiza, u narednom periodu pristupiti će se potpisivanju “Memoranduma o razumijevanju i saradnji” između ove službe i Projekta, što je formalni preduslov za izradu investicionog plana i plana aktivnosti za uvođenje Reformskog paketa.

Nakon što su prošle sedmice obavljene posjete službama za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Srednje – bosanskog kantona i Kantona 10, posjetom posavskoj službi zaokružuje se proces analiza stanja, a počinje proces uvođenja novog modela rada u službama koje do sada nisu bile dijelom reforme koju provodi YEP uz podršku Vlade Švajcarske.

Opcinska podružnica za upošljavanje Domaljevac

Iako postoje određeni programi koji za krajnji cilj imaju aktivaciju nezaposlenih lica i njihovu integraciju na tržište rada – zaposlenje, općinski biroi ove službe nerijetko se susreću sa problemom radnih migracija ili sveukupnom nezainteresovanošću odnosno slabim odzivom na različite pozive i programe prekvalifikacija. 

 

Ekspertni tim u Birou Odžak
Ekspertni tim u Birou Odžak_1

Utvrđivanjem postojećeg stanja u službi stvoriti će se preduslovi za planiranje konkretnih strateških koraka za djelovanje u različitim poslovnim segmentima službe, a kako bi se, u konačnici, direktno unaprijedile usluge relevantne za integraciju nezaposlenih lica na tržište a kroz Reformski paket YEP. 

PODIJELI