Uvodna obuka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Banjaluci

552
14524

Danas je u Banja Luci u toku implementacija Uvodne obuke za zaposlenike Filijale Banja Luka – Biroa Banja Luka koju po prvi put provode interni treneri ZZZRS Nikolina Lukić – Filijala Banja Luka (viši stručni saradnik za posredovanje) i Mladen Vrećo –  Biro Banja Luka – šef Biroa, koji su nedavno prošli YEP Program jačanja kapaciteta u JSZZ “Trening trenera” te su tom prilikom osposobljeni da prenesu svoja znanja kolegama unutar Zavoda. Cilj ove do sada najsveobuhvatnije obuke kada su u pitanju zaposlenici JSZZ, da se Zavod reformiše u skladu sa elementima Reformskog paketa, ali i da se trajno i održivo ojačaju ljudski resursi kako bi Zavod dugoročno u nezavisnosti od međunarodnih projekata bio u mogućnosti da unapređuje svoj rad i efikasnost.

Ključne teme obuke su:

  • Rad u šalter sali i info zona (cilj je razdvajanje evidentičarskih i administrativnih poslova);
  • Provođenje grupnog informisanja – info seminar;
  • Savjetodavni procesi i alati (trijaža nezaposlenih, individualno i grupno savjetovanje);
  • Saradnja sa poslodavcima  i efikasno posredovanje;
  • Izrada i praćenje individualnog plana zapošljavanja čiji je sastavni dio plan traženja posla definisan Pravilnikom o aktivnom traženju posla.

obuka-banja-luka-4
Važno je napomenuti da će svi učesnici biti testirani kako bi se provjerio stepen stečenog znanja, ali i kako bi zaposlenici bili certificirani što je i uobičajena praksa u radu evropskih, ali i ostalih službi u svijetu. Implementaciju obuke prati i menadžment ZZZRS, ali i predstavnici YEP tima, gđa Mia Hadžiahmetović, viši stručni saradnik za ljudske resurse YEP-a te dr Ranko Markuš, rukovodilac Projekta kako bi se osigurala neovisna procjena toka i rezultata obuke, ali i ispravna primjena metodologije Programa Uvodne obuke.

obuka-banja-luka

Dodatno YEP je od ovog mjeseca uspostavio online Resursni centar.  Svrha online Resursnog centra je da se omogući moderan pristup u osposobljavanju i usavršavanju zaposlenika javnih službi za zapošljavanje s ciljem povećanja njihovih kapaciteta, a kako bi odgovorili potrebama tržišta rada, te reformisali svoje usluge.
Treba naglasiti da je online resursni centar, zapravo novina u učenju i osposobljavanju odraslih u BiH, iako je ova praksa u Evropi već uobičajena, te daje priliku polaznicima obuke da se sa materijalima upoznaju prije nego što se obuka implementira, ali i da imaju mogućnost da  koriste edukativne materijale u svom svakodnevnom radu.

PODIJELI