Javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju!

0
851

Projekt zapošljavanja mladih i  MarketMakers koje podržava Vlada Švicarske, pozivaju sve zainteresovane organizacije koje ispunjavaju kriterije navedene ispod da se prijave u MarketMakers bazu ko-implementatora, a vezano za implementaciju druge faze projekta.  

Ko-implementatori moraju biti:

  • Organizacije sa lokalnim, kantonalnim ili regionalnim mandatom za razvoj privatnog sektora
  • Organizacije koje imaju određenu sektorsku specijalizovanost u jednom ili više sektora odabranih od strane projekta MarketMakers – ICT, Turizam, Profesionalne poslovne usluge, i/ili sektor Proizvodnje i prerade hrane 
  • Organizacija koja se finansira od osnivača, članova, ili javnog budžeta u cilju razvoja sektora – organizacije moraju imati vlastiti izvor sredstava kojim osiguravaju svoju samoodrživost
  • Organizacije koje su voljne posvetiti dio svojih sredstava kako bi se proširio značaj i dubina uticaja intervencije.  

Krajnji rok za prijave je: 24.07.2017. godine  

Ko-implementatori iz baze će povremeno biti pozivani od strane projekta MarketMakers kako bi podnijeli prijedloge intervencija u skladu sa sektorskim strategijama MarketMakers-a.

Prijedlozi sa najviše bodova će biti izabrani kako bi bili implementirani u saradnji sa MarketMakers projektom.  

Kratki uvodni sastanak će biti održan u Sarajevu, 02.08.2017. godine (datum i lokacija će biti potvrđeni poslije 24.07.2017. godine), gdje će biti podijeljeno više informacija o samom projektu kao i o bazi ko-implementatora. Službeni jezik sastanka će biti engleski.

 MarketMakers će na pomenutom sastanku zahtijevati dokaze o ispunjavanju gore navedenih kriterija od zainteresovanih organizacija.  

Vaše interese za saradnju možete slati na e-mail adresu: info@marketmakers.ba

PODIJELI