Klubovi za traženje posla uključili 9266 nezaposlenih, od čega 4115 se zaposlilo!

0
1054

Službe za zapošljavanje pružaju značajnu podršku nezaposlenima putem aktivnih mjera zapošljavanja kao što su Klubovi za traženje posla, individualno savjetovanje i informisanje. 

Klubovi za traženje posla, uspostavljeni zahvaljujući Projektu zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarskoj agenciji za razvoj i saradnju SDC pomažu nezaposlenim mladim osobama da usvoje vještine i znanja potrebna za aktivno traženje posla, odrede svoje profesionalne ciljeve i povećaju motivaciju. 

U Klubovima su na izvoru informacija o slobodnim radnim mjestima, zahtjevima za posredovanje, razmjenjuju iskustva sa drugim nezaposlenima koji se nalaze u istoj situaciji i uče kako da konkurišu za posao i predstave se poslodavcu.

Prvi Klub za traženje posla u Bosni i Hercegovini je osnovan u Banja Luci krajem 2010.godine, i to u okviru Biroa Banja Luka za što su iskorišteni postojeći ljudski potencijali Zavoda, i prostori uz prethodnu obuku i didaktičku opremu koju je obezbijedio Projekat. Osam godina kasnije, službe za zapošljavanje raspolažu sa 26 aktivnih Klubova za traženje posla koji svake godine uključe minimalno 1000 nezaposlenih, od čega se u prosjeku 30% njih zaposli u roku od 6 mjeseci od ulaska u ovu mjeru. Ove godine do sada, zaključno sa 31/10/2018 obuhvaćeno je 1247 (812 ž, 65%) učesnika od čega je 355 (231 ž ili 65%) zaposleno, ili 28,5% što je dobar učinak, imajući u vidu da se monitoring vrši 6 mjeseci.

Od samog početka, ukupno je 9226 nezaposlenih mladih uključeno u mjeru Klub za traženje posla, od čega 5629 žena (61%), da bi se njih 4115 zaposlilo, 2478 žena (60%), dakle 44% lica koja su bila uključena u mjeru se zaposlilo što je za ovu vrstu nefinansijske aktivne mjere odličan rezultat. 

Službe koje implementiraju mjeru Klub za traženje posla su:

  • Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (Banja Luka, Srbac, Gradiška, Novi Grad, Nevesinje, Zvornik, Modriča, Teslić, Derventa, Doboj, uskoro Istočna Ilidža)
  • JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (omogućeno svim nezaposlenima u Kantonu)
  • JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde
  • JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Banovići, Kalesija, Živinice, Gradačac)
  • Služba za zapošljavanje HNŽ/K (Mostar)
  • JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (Cazin)
  • Služba za zapošljavanje SBK/KSB (Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Busovača, Fojnica, Jajce)
  • Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta

Svake godine Projekat YEP u cilju podsticanja individualne motivacije savjetodavaca koji vode Klubove za traženje posla, te jačanja timskog i takmičarskog duha organizuje tzv. dodjelu priznanja za izvanredne rezultate Klubovima za traženje posla. Ove godine, 10.12.2018 u sklopu Šestog Foruma službi zapošljavanja će se održati ovaj događaj, a korištenjem rang liste koja prikazuje u kojoj mjeri i koji klub postiže očekivane rezultate. 

 

PODIJELI