Kolegij direktora kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje u Goraždu – širenje Reformskog paketa

0
1953

Danas se u Goraždu u prostorijama Preventa d.o.o. održava redovni sastanak Kolegija kantonalnih direktora Javnih službi za zapošljavanje što je aktivnost koju koordinira Federalni zavod za zapošljavanje sa ciljem ujednačavanja aktivnosti i mjera aktivne politike što je obaveza i mandat FZZZ-a.

U današnjem sastanku učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš koji će direktorima kantonalnih službi predstaviti elemente Refromskog paketa koji se već provodi u pet kantonalnih službi za zapošljavanje sa ciljem te će biti ponuđeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa onim službama koje iskažu interes i spremnost da se u partnerskom i otvorenom procesu napravi iskorak ka unapređenju rada i procesa u skladu sa najboljim evropskim praksama. U ovom procesu  značajnu ulogu bi imao i FZZZ imajući u vidu mandat ove institucije, ali i obim reformskih koraka koje će biti neophodno provesti. Na kraju sastanka direktori svih JSZ su se izjasnili da žele da njihove institucije budu uključene u proces te da će uložiti napore da sa svoje strane učine sve kako bi reforma uz podršku Projekta zapošljavanja mladih i Vlade Švicarske dobila na zamahu i kontinuitetu. 

Nakon sastanka direktori su obišli prostorije Preventa d.o.o. Goražde kako bi se na licu mjesta uvjerili u rad ovog za bh privredu značajnog poslodavca. Pogon Preventa u Goraždu je dio grupacije  u Bosni i Hercegovini koja je članica je članica globalne kompanije koja upošljava preko 13.000 uposlenika na 36 lokacija u svijetu. Prevent u Bosni i Hercegovini osnovan je 1999.godine i danas je među vodećim izvoznicima. Danas Prevent djeluje na 15 lokacija u BiH i zapošljava 6.500 uposlenika. Pored automobilske industrije Prevent je sve više prisutan u segmentu metala, modne konfekcije, namještaja, zaštitne opreme, obuće i nautike.

 

PODIJELI