Konferencija DIEM 2017: Promocija reformskog paketa

0
334

Trenutno se u Dubrovniku, u organizaciji Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, održava 3. međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2017)  čija je osnovna tema Upravljanje poslovnim rastom u nestabilnom okruženju. 

Cilj konferencije je okupiti znanstvenike iz cijelog svijeta kako bi razmijenili iskustva u oblasti empirijskih ekonomskih i društvenih istraživanja, a o aktualnoj ekonomskoj problematici pri čemu će se poseban akcenat staviti na inovativne pristupe rješavanju savremenih ekonomskih problema. 

Prvog dana Konferencije održan je i Panel u suorganizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva CEPOR s temom: Izazovi i trendovi upravljanja u XXI. stoljeću. Konferenciji prisustvuju i predstavnici lokalne i regionalne samouprave, privrede, civilnog društva i mnogi drugi. 

Tako će, u okviru jedne od tematskih prezentacija konferencije u sklopu reformske agende biti predstavljen i reformski paket razvijen u okviru Projekta zapošljavanja mladih – YEP koji podržava Ambasada Švajcarske. Podsjećamo, reformski paket ima za cilj transformaciju javnih službi za zapošljavanje, a putem prilagodbe tehničko-logističke infrastrukture biroa rada kao i primjenu novog modela rada sa klijentima, razmjenu pozitivnih praksi, sa krajnjim ciljem stvaranja povoljnije socio-ekonomske slike i uslova na tržištu rada čime se direktno utiče na smanjenje stope nezaposlenosti.  Prezentacija Projekta zapošljavanja mladih – YEP planirana je u sklopu sutrašnjeg programa konferencije

PODIJELI