Misija ekspertica iz Službe za zapošljavanje Estonije u BiH

0
3582

U cilju preuzimanja dobrih praksi individualnog savjetovanja, Projekat zapošljavanja mladih YEP u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje u BIH je uspostavio saradnju  sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Estonije čiji je rad u EU prepoznat kao iznimno kvalitetan kada je u pitanju  evaluacija i procjena kvalitete individualnog savjetovanja, odnosno Individualnih planova zapošljavanja, te je objavljen u formi dobre prakse na stranici PES Networks Evropske unije – FichePES_LR_PM_EE_Quality_IAP_160314 (1).

Ove sedmice traje misija ekspertica iz estonske službe, koje su zaposlene u Centralnoj službi, Marina Radik, Karolin Koreveski, Jaanika Kraus i Teele Okas, a čiji se rad najviše fokusira na podršku, monitoring, evaluaciju individualnog savjetovanja kao i procjenu Individualnih planova zapošljavanja. 

Cilj misije je predstavljanje organizacije Nacionalne službe za zapošljavanje Estonije, dobre prakse u evaluaciji Individualnih planova zapošljavanja, a u kojoj će pored upoznavanja sa Projektom YEP sa kojima su imale jučer sastanak, imati priliku da posjete nekoliko opštinskih biroa u Kantonu Sarajevo, Federalni zavod za zapošljavanje, te da svoje prakse rada prezentuju na sastanku sa menadžmentom javnih službi za zapošljavanje u BiH. U četvrtak, 24.augusta će održati radionicu sa članovima Komisija za monitoring biroa sa ciljem evaluacije Individualnih planova zapošljavanja koji su dosad izrađeni od strane savjetodavaca u biroima koji su započeli sa primjenom novih metoda rada. 

Na ovaj način YEP nastavlja da pruža službama za zapošljavanje najkonkretniju moguću podršku, a eksperti koje uključujemo isključivo su praktičari koji se tim poslom bave svakodnevno. 

PODIJELI