Nastavak podrške preduzetnicima u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja

0
1584

Krajem prošle godine Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske i u partnerstvu sa međunarodnim Institutom inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je organizovao  takmičenje mladih inovatora u razvoju inovativnih poslovnih ideja: YEP/IEEE 2016 Ideathon-Hackathon nakon čega je održana Konferencija  u decembru kada su predstavljene inovacije i odabrana najbolja među njima. Nakon toga je nastavljen rad sa idejama u okviru YEP inkubatora ideja. Namjera je da se, korak po korak,  i mentori i studenski timovi vode ka razvoju ideja kako bi one postale održive i komercijalne, te da se preduprijedi mogućnost da kvalitetni biznisi ne budu realizovani, a za što je, kako to i svjetska praksa pokazuje, potreban kontinuirani kvalitetni mentoring i koučing.

Prva generacija polaznika YEP Inkubatora poslovnih ideja 16.05.2017 predstavila je svoje ideje panelu u čijem radu su učestvovali predstavnici Ambasade Švicarske, ProCredit Bank, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih.

Nakon procjene predstavljenih poslovnih ideja, YEP je današnjim sastancima sa timovima ZEN3D i Total PR započeo proces pregovora o nastavku pružanja podrške u realizaciji navedenih ideja. Podsjećamo, svakoj poslovnoj ideji čiji predstavnici uspješno završe proces inkubacije i za koju se procijeni adekvatan komercijalni potencijal, YEP nudi individualni plan podrške. Sadržaj podrške, koja može uključivati investiciju, mentorstvo, povezivanje sa tržištima i druge elemente, pregovara se sa predstavnicima timova.

170602_Infohouse_Mtg_01

Na današnjim sastancima, sa predstavnicima tima sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici koji je svoju ideju razvio kroz YEP/IEEE Innovation Ideathon/Hackathon te tima organizacije Infohouse, postignut je generalni dogovor o narednim koracima u nastavku saradnje. 

Konkretizacija ove saradnje očekuje se u bliskoj budućnosti nekon čega slijedi i registracija konkretnih preduzeća. U toku idueće sedmice YEP nastavlja pregovore sa preostalim polaznicima YEP Inkubatora poslovnih ideja.

PODIJELI