O Klubovima za traženje posla

Klubovi za traženje posla su jedan od načina da se mladi aktiviraju i uključe u proces traženja posla. Klubovi za traženje posla se implementiraju u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i kantonalnim službama za zapošljavanje.

Klub je aktivna mjera zapošljavanja čija je svrha pružiti nezaposlenom licu kontinuiranu pomoć u traženju posla. YEP je uspostavio mrežu od 29 Klubova pri  biroima za zapošljavanje kojima upravljaju savjetodavci, zaposlenici biroa, a konstantno postoje zahtjevi za otvaranje novih klubova i jačanje savjetodavne funkcije za mlade u službama za zapošljavanje širom BiH.

Model obuke Kluba za traženje posla je jedinstven sa svojim posebnim planom i programom. Klub za traženje posla priprema nezaposlene mlade osobe da na najbolji način odgovore zahtjevima poslodavaca. Nezaposleni u Klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada i grupne podrške u traženju posla. Kroz trosedmičnu obuku članovi stiču znanja i vještine relevantne za traženje posla koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

Klub za traženje posla je interaktivno iskustvo za mlade i upravo se po tome razlikuje od tipičnih programa obuke. Klub predstavlja kombinaciju unapređenja vještina, discipline u procesu traženja posla i podrške i to je ono što izdvaja metodologiju Kluba za traženje posla od drugih metoda. Pri tom, Klub nije samo obuka o pisanju CV-ija, pretraživanju oglasa, simulacije razgovora sa poslodavcem, već i grupna podrška drugih nezaposlenih i savjetodavca u Klubu koji imaju jedan zajednički cilj – pronaći posao u što kraćem vremenskom periodu. U cilju podsticanja savjetodavaca koji rade u Klubovima za traženje posla, YEP je uspostavio sistem mjerenja učinaka Kluba čime se poredi uspješnost Klubova na osnovu postavljenih indikatora kao što su  broj nezaposlenih koji prolaze obuku, njihovog nivoa aktivnosti u traženju posla i u konačnici broja zaposlenih mladih osoba.

Od početka uspostave ove aktivne mjere 7098  mladih ljudi (4266 žena i 2832 muškarqaca) prošlo je kroz program obuke i podrške Klubova, a od ukupnog broja učesnika njih 3090 (1871 žena, 1219 muškaraca) je pronašlo zaposlenje 6 mjeseci nakon ili tokom trajanja programa u Klubu, što je prosjek koji je jako dobar i nadmašuje veliku većinu aktivnih mjera koje se implementiraju u BiH. (maj 2017)

razmjena-iskustava-hnk