Organizacioni odbor za pripremu Foruma službi zapošljavanja

0
4517

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske planira organizaciju trećeg Foruma službi zapošljavanja koji će se održati 28.marta 2017. godine. Forum je predviđen kao događaj koji okuplja predstavnike javnih službi za zapošljavanje i drugih aktera na tržištu rada kako bi kroz konstruktivan dijalog razgovarali o konkretnim promjenama  u sistemu javnih službi za zapošljavanje i aktuelnim pitanjima. 

Njegujući participativne principe u pripremi Foruma danas je održan prvi organizacioni odbor Foruma službi zapošljavanja, a kojem su prisustvovali Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, švicarski Program Prilika Plus te u svojstvu tehničke podrške Projekat zapošljavanja mladih (YEP). Federalni zavod za zapošljavanje je opravdano izostao sa ovog sastanka te će se pridružiti u daljem planiranju Foruma. 

Nakon kraće diskusije zaključeno je da će se Forum fokusirati na oblast aktivnih mjera, i to u jednom dijelu posmatrajući inovativne aktivne mjere gdje će gosti biti predstavnici Svjetske banke, te potencijalno Nacionalne službe za zapošljavanje Albanije, dok će se u drugom predstaviti novi model obuke i prekvalifikacije u cilju bržeg zapošljavanja sa fokusom na Program Prilika Plus. 

Lokacija održavanja Foruma nije definisana te će se u skladu sa zaključkom prethodnog Foruma, svim kantonalnim službama za zapošljavanje ponuditi domaćinstvo Foruma uz zadovoljavanje minimalnih kriterija koji je današnji organizacioni odbor postavio. Screenshot 2017-02-14 12.17.53

PODIJELI