Podrška Švicarske zapošljavanju širom svijeta – Inicijative koje daju rezultate!

0
822

U Lozani je 23. juna održana godišnja konferencija tokom koje su se razmatrali rezultati intervencije Vlade Švicarske  – Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju širom svijeta  od kojih je jedna od intervencija i implementacija Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u BiH koji provodi njemačka konsultantska kuća GOPA putem svog predstavništva u BiH. 

Švicarska u saradnji sa partnerima širom svijeta nastoji smanjiti siromaštvo i osigurati održivi razvoj. U periodu od 2005. do2014. godine Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) su pružili podršku za preko dvije stotine intervencija koje su u fokusu imale zapošljavanje te je pripremljen Izvještaj o efikasnosti na osnovu analize 72 odabrana projekta. Rezultati pokazuju da je 85% intervencija ocijenjeno kao intervencije putem kojih su postignuti očekivani rezultati.

Svoj doprinos prezentaciji rezultata švicarske podrške mnogobrojnim zemljama dala je i njemačka konsultantska kuća GOPA koja je za potrebe SDC i SECO uradili tehničku procjenu efektivnosti ovih intervencija, dvije brošure, kao i kratki video kako bi se na najbolji način predstavili postignuti rezultati u odnosu na smanjenje siromaštva i rast zaposlenosti.

 

Važno je napomenuti da je pored prezentacije rezultata švicarske intervencije, tema ovogodišnje Konferencije bilo  stručno obrazovanje i obuke u različitim zemljama te se pokušalo ukazati na specifične izazove i načine kako stručno obrazovanje i obuke mogu stvoriti perspektive za ljude u lokalnim zajednicama posebno na mlade koji su pogođeni nezaposlenošću ili su podzaposleni. Stručno obrazovanje može napraviti veliku razliku u smanjenju siromaštva, pomoći ljudima da steknu vještine koje im trebaju biti ekonomski aktivne i da učestvuju u društvu, pružajući im izglede za brži ulazak na tržište rada i pristup pristojnim platama i poboljšanim prihodima

Cilj švicarskih intervencija je raditi sa  mladim ljudima kako bi se pronašli načini da im se pomogne u pristupu zapošljavanju, razvoj pristupa koji se bori protiv siromaštva, a time doprinosi jačanju ekonomije.

 

PODIJELI