Reformski paket: U Podružnici Konjic usluge u skladu sa novim modelom rada

0
292

U okviru predviđenog procesa infrastrukturne prilagodbe podružnica u Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona planirano je renoviranje njih 5  od kojih je prva po redu podružnica Konjic. Danas je predstavnica YEP tima obišla prostorije ove Podružnice u cilju finaliziranje aktivnosti prilagodbe i opremanja prostorija. 

Cilj reformskog procesa je putem holisitičkog pristupa promijeniti biro u fizičkom smislu (renoviranjem i tehničkom opremom), ali je fokus na promjeni radnih praksi.

U skladu sa navedenim prema novom modelu rada potrebno je sljedeće:

  • Podijeliti poslove na evidentičarske i savjetodavne,
  • Uvođenje individualnog i grupnog savjetovanja,  Organizovati poslove posredovanja u skladu sa potrebama poslodavaca,
  • Obučiti radnike biroa da sprovode nove metode rada,
  • Prilagoditi prostorije novim metodama rada savremenom šalter salom, kancelarijama za savjetodavce i prostorijom za grupni rad sa nezaposlenim osobama,
  • Razviti IT sistem i uvesti sistem praćenja i upravljanja učincima kako bi se utvrdili efekti novih metoda rada.

Praksa pokazuje da uvođenje moderne službe za zapošljavanje zasnovane na pilot inicijativama u skladu sa najboljim praksama iz Europe, može voditi ka efikasnijem sistemu u cjelosti.

Ovaj pristup podrazumijeva rad sa osobljem na terenu (biroima za zapošljavanje) na promjeni organizacione strukture i sistema rada, mijenjanje filozofije fokusirane na korisnike usluga, orjentaciju na učinke rada, te unapređenje radnih praksi i mijenjanje fizičkog okruženja. 

U nastavku donosimo kratki foto izvještaj obilaska Podružnice Konjic. 

Šalter sala u Podružnici Konjic
Sala za grupni rad u Podružnici Konjic.

 

 

PODIJELI