Poziv za dostavljanje ponude za izvođenje anketiranja učesnika/ca u aktivnoj mjeri “Klub za traženje posla” u Javnim službama/zavodima za zapošljavanje

0
227

U okviru mandata dodijeljenog od strane Agencije za razvoj i saradnju Švicarske putem Ambasade Švicarske u BiH, GOPA Predstavništvo u BiH – Projekat zapošljavanja mladih (YEP) na dan 16.01.2018. godine objavljuje:Poziv za dostavljanje ponude za izvođenje anketiranja učesnika/ca u aktivnoj mjeri “Klub za traženje posla” u Javnim službama/zavodima za zapošljavanje

Pozivaju se svi zainteresovani da dostave ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje anketiranja učesnika/ca u aktivnoj mjeri „Klub za traženje posla“ kao i kontrolne grupe koju čine nezaposlene osobe koje se nalaze na evidencijama biroa, a koje nisu bile uključene u aktivnu mjeru.

Puni tekst poziva i aneksi:

Poziv za dostavljanje ponude_Anketiranje klijenata u JSZ

ANEKS I – Tehnička specifikacija

ANEKS II – Obrazac za dostavu ponude

PODIJELI