Primjer dobre prakse Službe za zapošljavanje BPK Goražde: Planiranje rada sa poslodavcima

0
1289

BPK zauzima šesto mjesto od ukupno deset kantona u FBiH po razvijenosti, što je napredak u odnosu na 2014. Značajan porast prema statističkim podacima za ovaj kanton je primjetan u broju poslovnih subjekata koji u FBiH na dan 31.12.2015. godine iznosi 103.066, što je više za 1,6 % u odnosu na 2014. Ukupan broj poslovnih subjekata u BPK iznosi 1.025 i viši je za 52 ili 5,3%. Ovakvi pokazatelji pogoduju aktivnostima posredovanja Službe za zapošljavanje BPK Goražde koja je za 2017. po prvi put usvojila Plan rada sa poslodavcima, a koji je direktni rezultat reforme koju uz pomoć švicarskog Projekta YEP provodi menadžment Službe, te su tako nakon završene obuke u potpunosti primjenili konsultacije eksperata. S tim u vezi, Plan rada sa poslodavcima je usklađen sa Uputstvom za rad opštinskih biroa i predviđa niz aktivnosti sa poslodavcima kao što su:

  • individualne posjete poslodavcima 
  • samoinformisanje putem web stranice Službe 
  • organizovanje zajedničkih događaja
  • grupno informisanje
  • pravna pomoć poslodavcima
  • uređivanje baze poslodavaca

Screenshot 2017-01-27 09.56.52

Plan rada sa poslodavcima predviđa kako kvalitativne tako i kvantitativne indikatore, a prema projektnoj logici u kojoj se zacrtavaju željeni ishodi, procesi, odgovornosti zaposlenih u Službi, način na koji će se provesti aktivnosti i rokovi. Ovakav projektni pristup u planiranju rada aktivnosti je jedinstven u sistemu javnih službi za zapošljavanje, i poput Službe za zapošljavanje KSB/SBK će sigurno doprinijeti osnaživanju zaposlenika Službe, osposobljavanju i boljem upravljanju sredstvima. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je ovakve smjernice identificirao i u Situacionoj analizi za ovu Službu 2015.g., a nakon čega je izrađeno Uputstvo za rad Službe, koje je usvojio Upravni odbor, te su održane dvije radionice na kojima su zaposlenici odgovorni za ključne poslovne procese osposobljeni. Plan rada sa poslodavcima kao primjer dobre prakse planiranja saradnje sa poslodavcima je dostupan na web stranici Službe. 

Pored toga, Program rada Službe za zapošljavanje BPK se u najvećem dijelu bazira na realizaciju Reformskog paketa, pa su tako aktivnosti sa klijentima, Klub za traženje posla i Mobilni biro jedne od najvažnijih aktivnosti u narednoj godini, a koje Služba provodi vlastitim sredstvima i resursima. 

Izvori: fzzpr.gov.ba (Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2015), szzbpk.ba 

Screenshot 2017-01-27 09.57.01 Screenshot 2017-01-27 09.57.06

PODIJELI