Pristup aktivnim mjerama zapošljavanja nezaposlenima sa izrađenim Individualnim planom zapošljavanja

0
244

Do potpune reforme u pružanju usluga javnih službi za zapošljavanje u BIH neće doći bez sistemskog pozicioniranja finansijskih podsticaja koji se plasiraju za zapošljavanje teško zapošljivih, ranjivih grupa na tržištu rada. Iz tog razloga, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je u protekle dvije godine intenzivno lobirao za promjenu pristupa i integraciju finansijskih podsticaja i drugih aktivnih mjera zapošljavanja, kako bi se postigli dugoročniji efekti i osnažila uloga Službe za zapošljavanje kao posrednika na tržištu rada.

Prvi pomak u ovom pogledu u FBIH je napravljen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je u najavi javnih poziva programa i mjera aktivne politike zapošljavanje po prvi put uvrstio i savjetodavni proces, odnosno individualne planove zapošljavanja kao jedan od kriterija prilikom dodjele sredstava što praktično znači da će se kroz savjetodavni proces utvrditi zapošljivost nezaposlenih lica, te za uslovno i teže zapošljiva lica odrediti koje mjere aktivne politike zapošljavanja mogu imati najveći uticaj na njegovo/njeno zapošljavanje a što se evidentira u individualnom planu zapošljavanja. Na ovaj način će pristup aktivnim mjerama biti dodatno potpomognut za one osobe kojima je u individualnom planu zapošljavanja utvrđeno da im upravo ta aktivna mjera zapošljavanja može riješiti problem nezaposlenosti, odnosno da bez aktivne mjere zapošljavanja prijeti dugoročna nezaposlenost.

Dakle, za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja koji će iznositi 45.000.000 KM, a koji će realizovati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje predviđeno je 9 aktivnih mjera zapošljavanja, u kojima su ciljne grupe mladi do 30 godina, žene i teže zapošljive i posebne kategorije nezaposlenih osoba. 
Osnovni iznos sufinansiranja u svim mjerama se bez kumulativnog zbrajanja povećava za
10% za sljedeće kategorije nezaposlenih osoba:

  • osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ),
  • osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom
    retardacijom (dokaz – uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),
  • članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (dokaz -uvjerenje
    BIZ-a ili drugi relevantan dokaz),
  • nezaposleni demobilisani branitelji (dokaz – relevantna dokumentacija),
  • djeca nezaposlenih demobilisanih branitelja (dokaz – uvjerenje BIZ-a),
  • djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (dokaz – uvjerenje općine).

Detaljnije o javnim pozivima koji će biti objavljeni možete naći na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje. 

Primjer dijela Individualnog plana zapošljavanja u kojem je utvrđena potreba za aktivnom mjerom zapošljavanja. 

PODIJELI

Warning: A non-numeric value encountered in /home3/waftu40adoty/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326