Promocija Projekta podrške zapošljavanja u Goraždu – saradnja sa poslodavcima kao jedan od preduslova uspjeha

0
129

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Goraždu je promovisan Projekat podrške zapošljavanja koji će biti implementiran u saradnji sa Svjetskom bankom. Ukupna vrijednost projekta je 108 miliona KM, a dio sredstava bit će izdvojen iz budžeta putem Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je implementator projekta. Kako prenosi FENA, realizacijom projekta u naredne četiri godine trebale bi biti zaposlene 23.000 građana. Projekt je prvi takve vrste u BiH a od Svjetske banke Federaciji BiH će biti doznačeno 29 miliona eura koji će biti udruženi sa sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, a aplicirati se može isključivo za realni sektor.

U saradnji sa kantonalnim i općinskim službama projekt implementira Federalni zavod za zapošljavanje u kojem naglašavaju da će udruživanje sredstava sa Svjetskom bankom značiti više novca za mjere aktivne politike zapošljavanja u Federaciji BiH. Važan je i drugi dio projekta koji podrazumijeva jačanje kapaciteta službi za zapošljavanje i uvoeđenje novog modela rada. 

U promociji Projekta podrške zapošljavanja u Goraždu učestvovali su ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, gospodin Vesko Drljača, premijer BPK Goražde gospodin Emir Oković, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde – gđa Nafija Hodo, predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje te implementacijske jedinice Projekta, kao i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Promociji su prisustvovali i predstavnici nevladinog i privrednog sektora, poslodavci, predstavnici lokalnih vlasti ali i građani. 

BPK Goražde treći je kanton u kojem je promovisan projekt podrške zapošljavanja, a on će biti predstavljen širom Federacije BiH. 

U sklopu promocije, predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) su govorili i o ulozi odnosno značaju Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u realizaciji ovih aktivnosti, ali i dosadašnjoj saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje koje su zasigurno i najznačajnije operativne instance u implementaciji ovakvih i sličnih projekata. 

Ispred YEP-a dodirne tačke odnosno zajedničke aktivnosti ova dva projekta predstavila je Ivana Martinović osvrnuvši se na do sada realizovano kada je posrijedi infrastrukturna prilagodba prostora službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini te uvođenje novog modela rada koji primarno podrazumijeva razdvajanje administrativnih i savjetodavnih usluga čime se nezaposlenim licima garantuje kvalitetniji individualni pristup odnosno podrška. Tokom predstavljanja aktivnosti istaknuta je i uspješna saradnja Projekta zapošljavanja mladih (YEP) sa Službom za zapošljavanje BPK ispred koje je direktorica službe, gđa Nafija Hodo, spomenula aktivnosti ali i zavidne rezultate koje je ova Služba postigla u kontekstu uvođenja inoviranih standarda i procedura, saradnje sa lokalnom zajednicom te u konačnici – postizanja veće stope zaposlenosti. 

Promocija je zaključena okruglim stolom kojem su prisustvovali predstavnici privrednog sektora iz Goražda odnosno predstavnici poslodavaca ali i udruženja poslodavaca koji su, između ostalog, govorili i o dosadašnjim iskustvima u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK Goražde. Poslodavci su istaknuli odličnu saradnju sa Službom za zapošljavanje BPK Goražde – operativnost osoblja službe, efikasnost u posredovanju ali i proaktivnost u smislu angažmana na implementaciji relevantnih projekata koji u konačnici imaju za cilj stvoriti kvalitetniji poslovni ambijent te pomoći u bržoj (re)integraciji nezaposlenih lica na tržište rada.

BPK Goražde svijetli je bh primjer kako sinergijskim pristupom rješavanju problema svih relevantnih aktera lokalne zajednice postići uspjeh. 

PODIJELI