Razvoj ljudskih potencijala: Peti modul obuke za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje

0
2934

Danas je na Vlašiću počela trodnevna obuka uposlenika javnih službi za zapošljavanje u cilju unapređenja preduzetničkih vještina kako bi se osigurale kvalitetnije usluge za nezaposlene koji koriste programe aktivnih politika namijenjene samozapošljavanju.

Ovo je peti modul tokom kojeg će se obraditi teme poput metodologija planiranja, organizacija proizvodnje, organizacija tima i sl. Sve obuke koje Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske provodi  vode ka kvalitetnijim ljudskim resursima JSZZ  koji bi ubuduće trebali doprinijeti postizanju institucionalnih ciljeva i boljim i kvalitetnijim uslugama za nezaposlene osobe. 

Nakon što završe sa ovim ciklusom obuke predstavnici javnih službi će biti osposobljeni da budu mentori koji će potencijalnim preduzetnicima pružati podršku u finalizaciji i validaciji planova za poslovne poduhvate. 

0-02-04-52f3477e96c8b8a9ef12b3adf108716ad14075abf2ce45fe6dc5d1ec23042976_full 0-02-04-8c655a25e187eb27282794ed980e88240c0b207a014b995f63635c4e3ea0415d_full

 

PODIJELI