Reformski paket: Formalizacija reformskih aktivnosti sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske

0
288

U Palama su danas dr Ranko Markuš, rukovodilac YEP-a i Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske potpisali Aneks Ugovora o saradnji između Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švajcarske.  

Sa obzirom na dinamiku i potrebe reforme, prepoznata je potreba da se na prezican i formalan način dogovore obaveze i aktivnosti, iako je saradnja kontinuirana i odvija se u skladu sa definisanim ciljevima koji se tiču sveobuhvatnog unapređenja rada i funkcionisanja Zavoda kako bi se unaprijedile usluge za poslodavce i nezaposlene.

Tako će u narednom periodu, a slijedom dogovorenog biti nastavljene ranije aktivnosti, ali i one koje su u cijelom procesu prepoznate kao potrebne od čega je važno istaći:

  • nastaviti će se sa praćenjem primjene novih metoda rada u dogovoru sa centralnom službom,
  • redovno će biti izrađivani izvještaji o učincima,
  • provodiće se obuke za zaposlenike u skladu sa planom obuka,
  • revidirati investicioni plan o zajedničkim ulaganjima, 
  • pokrenuti neophodne procedure kako bi se obaveze definisane u investicionom planu ispunile u skladu sa postavlјenim rokovima,
  • pratiti kvalitet savjetodavanja putem interne komisije Zavoda,
  • Nastaviti sa internom i eksternom promocijom reforme i uvođenju novih metoda rada itd.

Od naročite je važnosti istaći da je menadžment Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske opredijeljen da se reforma provodi na kvalitetan način na što obavezuje i Strategije zapošljavanja Repbulike Srpske 2016-2020 čijoj izradi ja također u velikoj mjeri podršku pružio YEP. 

PODIJELI