Reformski paket: Klub za traženje posla Živinice počeo sa radom

0
270

Klub za traženje posla Živinice je počeo sa radom i poziva sve nezaposlene mlade koji su duže od 6 mjeseci na evidenciji da se uključe u program aktivnog traženja posla. Klub predstavlja aktivnu mjeru zapošljavanja sa svrhom podrške u zapošljavanju. Učesnici Kluba uz podršku voditelja – obučenog savjetodavca dobijaju podršku u pisanju ili korigovanju CV-ija, pripremaju se za razgovor sa poslodavcem, međusobno razmjenjuju iskustva u traženju posla. 

Na evidenciji Službe za zapošljavanje TK evidentirano je 32 hiljade onih koji se svrstavaju u kategoriju mladih odnosno onih do 35 godina. Od toga je nešto više od 20 hiljada žena. Ovakvi poražavajući statistički podaci su ponukali Službu za zapošljavanje TK da uz podršku Projekta YEP i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) implementiraju ovu aktivnu mjeru u 6 općinskih biroa sa tendencijom da se širi. 

Klub u Živinicama nije imao aktivnosti više od dvije godine, te je nakon apsolutne infrastrukturne transformacije ponovo pokrenuo aktivnosti Kluba za traženje posla, ali i preostalih usluga za nezaposlene. 

PODIJELI