Reformski paket: Prilagođavanje infrastrukture u Službi za upošljavanje Županije Posavske

0
205

Služba za zapošljavanja Županije Posavske decembra prošle godine je potpisala Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švjcarske što je bio formalni preduslov za uvođenje novog modela rada.

Procedure i prakse predviđene Reformskim paketom YEP prilagođene su praksama EU.  Promjena infrastrukture biroa implicira stvaranje uslova za uvođenje razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok će se u konačnici stvoriti preduslovi za pružanje kvalitetnije cjelokupne usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica.  U sklopu ove službe nalaze se tri općinska biroa – Orašje, Domaljevac – Šamac i  Odžak, da danas su započeli radovi na prilagođavanju infrastrukture u birou Orašje koji je prvi biro u kojem će se i implemntirati aktivnosti reformskog paketa.

  Biro Orašje - Služba za zapošljavanje Županije Posavske

PODIJELI