Reformski paket: Saradnja sa SZZ ZE-DO Kantona i tehnička procjena u birou Visoko

0
558

Početak nove godine označio je svakako i početak implementacije Reformskog paketa u službama sa kojim je Memorandum o saradnji potpisan tokom prethodno održanog 4. Foruma službi zapošljavanja. Potpisivanjem ovih memoranduma sve službe su pristupile reformskom procesu. 

Jedna od službi sa kojom je potpisan Memorandum o saradnji je i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona čime je ozvaničena saradnja i nastojanje Projekta zapošljavanja mladih – YEP i JUSZZ ZE-DO Kantona da sinergijski djeluju na rješavanju problema nezaposlenosti. 

Novi model rada koji je predviđen reformskim paketom podrazumijeva tehničko-logistička i sadržajna unaprjeđenja poslovanja biroa, prilagodbe segmenata poslovanja EU standardima, usvajanje i primjenu EU praksi i za primarni cilj ima obezbijediti bolje pristupne uslove, kako kratkoročno tako i dugoročno nezaposlenim licima, što direktno utiče na njihovu bržu integraciju na tržište rada i u konačnici na smanjenje stope nezaposlenosti.

Biro rada Visoko – tehnička procjena 

U sklopu današnje posjete birou Visoko tehnički tim Projekta zapošljavanja mladih – YEP je, u saradnji sa predstavnicima službe i biroa, izvršio procjenu tehničkih aspekata te su razmatrana moguća tehničko-logistička unaprjeđenje biroa, prostorna prilagodba prostorija a sve kako bi se prethodno pomenute prakse mogle implementirati te osigurati adekvatniju podršku nezaposlenim licima. 

 

Statistički pokazatelji nezaposlenosti u Zeničko-dobojskom kantonu u protekle dvije godine

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u Zeničko-dobojskom kantonu, u novembru 2017.godine zabilježena je brojka od 61.837 evidentiranih nezaposlenih lica, što je za 4.413 osoba manje nego u istom mjesecu prethodne godine (66.250). Od ukupnog broja evidentiranih osoba u novembru 2017.godine, 34.050 odnosno 55% je osoba ženske populacije. 

Reformski paket razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih- YEP koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske. 

PODIJELI