Reformski paket: Sedmi sastanak Radne grupe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta

0
479

Sedmi sastanak Radne grupe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, održan danas u prostorijama Zavoda imao je u fokusu usvajanje metodologije za implementaciju Mobilnog biroa.  Nakon što je ovaj koncept pilotiran u Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona interes za njegovu primjenu  pokazao je  menadžement Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH koji je Programom rada za 2017. predvidio uvođenje metodologije Mobilnog biroa, te je bilo govora o dinamici stvaranja infrstrukturnih preduslova za provođenje novog modela rada.

Nadalje je bilo riječi o podršci koju će Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske osigurati u izradi promotivno-informativnih materijala sa ciljem boljeg informisanja nezaposlenih osoba i poslodavaca, a jedan od koraka u narednom periodu biće izmjena u pristupu profesionalnom informisanju učenika završnih razreda srednjih škola u Brčko distriktu putem primjene metodologije Zumiraj zapošljavanje mladih koja se primjenjuje u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao i Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

PODIJELI