Reformski paket: Širenje Klubova za traženje posla u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

0
1348

Biro Foča je danas domaćin posjete predstavnica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koja za cilj ima procjenu trenutnog stanja u ovom birou kako bi se planirale aktivnosti u skladu sa Programom rada Zavoda za 2017.g kojim je predviđeno da se aktivna mjera Klub za traženje posla implementira u još pet biroa – pored Biroa Foča – u biroima Laktaši, Istočno Novo Sarajevo, Prnjavor i Srebrenica. Bila je ovo prilika da se na terenu provjere infastruturni i drugi preduslovi za implementaciju ove mjere, ali i drugi pokazatelji koji bi opravdali utrošak finansijskih i ljudskih resursa. Opštinski biro Foča na evidenciji ima 3,400 nezaposlenih osoba, a saradnja sa poslodavcima je ocijenjena kao dosta dobra sa time da je zaključeno da ne postoji sistemski pristup i praćenje rezultata ove saradnje pa je to jedna od oblasti gdje postoji prostor za unapređenje. Također je ocijenjeno da se uz minimalna ulaganja u opremu može uvesti aktivna mjera “Klub za traženje posla” sa time da je neophodna obuka za savjetodavca/voditelja Kluba. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je uz podršku Vlade Švajcarske, 2011. godine započeo sa uvođenjem aktivne mjere grupnog savjetovanja “Klub za traženje posla” pilotirajući je tada u tri biroa – Banja Luka i Gradiška u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i birou Tuzla pri Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon ove testne faze uslijedila je implementacija ove aktivne mjere širom BiH, u Republici Srpskoj u jedanaest biroa. U Klubove za traženje posla u cijeloj BiH od početka njene implementacije do danas je bilo uključeno 7796 (60% žena) mladih od čega se njih 3433 zaposlilo.

Tokom posjete je bilo govora o implementaciji sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, kvaliteti savjetovanja i poteškoćama u radu sa kojima se svakodnevno susreću uposlenici ovog biroa, a rezultati i nalazi ove posjete biće korišteni kao osnova ne samo za planiranje aktivnosti na implementaciji Kluba za traženje posla nego i razvoja ljudskih resursa te potencijalne dalje podrške YEP-a tokom 2018. godine. 

PODIJELI