Reformski paket:Sastanak Radne grupe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

0
2108

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na čelu sa direktorom Vladom Jevtićem danas je domaćin osmog sastanka Radne grupe za provedbu Reformskog paketa što je redovna aktivnost koja se provodi sa ciljem da osigura efikasno praćenje uvođenja novog modela rada.

Tokom sastanka bilo je o svim aktivnostima koje se sprovode od kojih je sa aspekta prilagodbe infrstrukture najvažija finalizacija građevinskih radova i opremanja namještajem nove zgrade Zavoda kako bi ubuduće bilo omogućeno kvalitetno provođenje individualnog i grupnog savjetovanja, ali i brže pružanje administrativnih usluga. Planirani kraj radova je krajem 2017.godine. 

U fokusu sastanka bilo je i uvođenje metodologije Mobilnog biroa u čemu je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske, pružio tehničku i stručnu podršku te su osigurani i promotivni materijali koji će biti distribuirani nezaposlenim licima i poslodavcima kako bi se unaprijedila komunikacija i pružile adekvatne informacije o uslugama koje Zavod nudi. U narednom periodu je planirana posjeta Mobilnom birou koji djeluje u sklopu Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona koja je planirana za septembar kojoj će pored predstavnika Zavoda prisustvovati i kolega Javne službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo sa ciljem da se u praksi vide sve prednosti, ali i potencijalne prepreke kada je u pitanju ovaj vid usluga za nezaposlene.

Sastanku su ispred Projekta zapošljavanja mladih (YEP) prisustvovali rukovodilac Ranko Markuš i gđa Maja Zirojević – Bužo stručni saradnik za finansije.

PODIJELI