Rezultati 2

Cilj očekivanih ishoda i aktivnosti planiranih unutar ovog projektnog rezultata je povećati učešće nezaposlenih i društveno isključenih mladih u korištenju novih modela zapošljavanja kao i aktivnih mjera zapošljavanja koje pružaju službe za zapošljavanje te je cilji i kreiranje (socijalnih) preduzeća.

Ishodi
2.1 Uspostava 27  socijalnih preduzeća
2.2 Pokretanje 30 inicijativa za zapošljavanje kroz lokalne paktove zapošljavanja

 

AKTIVNOSTI

2.1.1 Razvoj (socijalnih) preduzeća i mapiranje potencijalnih partnera
2.1.2 Dizajn finansijskog instrumenta kojim će se podržati preduzeća u kreiranju radnih mjesta i promocija (društvenog/socijalnog) preduzetništva
2.2.1 Odabir i podrška lokalnim incijativama (u skladu sa finansijskim instrumentom koji će biti razvijen) koje će biti osnova za razvoj lokalnih paktova zapošljavanja; odabir relevantnih institucija i sudionika – JSZ, opštine, zadruge, nadležna ministarstva i međunarodni projekti (prednost će imati projekti i institucije koje podržava Vlada Švajcarske)
2.2.2. U saradnji sa JSZ uspostava 2 pakta za zapošljavanje/koalicije na lokanom nivou kao osnova za šire uključivanje javnih institucija u  dalje širenje i repliciranje
2.2.3 Širenje loklalnih paktova u skladu sa Reformskim paketom u šest lokalnih zajednica uz uvažavanje njihovih posebnosti
2.2.4 Razvoj  programa obuka u skladu sa finiansijskim instrumentom za učesnike u lokalnim pakktovima (uključujući biznis planove i planove aktivnosti)
2.2.5.  Odabir potencijalnih socijalnih preduzeća unutar lokalnih paktova zapošljavanja u saradnji sa JSZ i podršku lokalnih zajednca, dizajn i implementacija dodatnih mjera podrške