Služba za zapošljavanje Županije Posavske uvela savjetovanje u redovne usluge

0
175

Kao što smo najavili, primjena novih metoda rada u Službi za zapošljavanje Županije Posavske je započela te su usluge savjetovanja integrisane u redovne poslove savjetodavca. U samo dva mjeseca, održano je 5 info seminara, održana su dva grupna savjetovanja, te dva motivaciona seminara, koja su u konačnici rezultirala sa 108 prvih savjetodavnih konsultacija od čega je sa 42 osobe izrađen Individualni plan zapošljavanja, u konačnici se 20% osoba zaposlilo do sada.

Metode se primjenjuju u biroima Orašje i Odžak, a imajući u vidu specifičnost Biroa Domaljevac Šamac rezultati su zasada zadovoljavajući. Služba za zapošljavanje je uz podršku Projekta YEP do sada preduzela niz koraka, kako u pogledu edukacije te su internim sistemom obuke i internim treninzima osposobili savjetodavce, evidentičare a proces će nastaviti i u narednom periodu.

Podsjećamo da je Biro Orašje i fizički prilagođen novim metodama rada, te raspolažu sa adaptiranom šalter salom i uređenim kancelarijama za savjetodavce, kao i manjom salom za grupni rad.

PODIJELI