U Kantonu Sarajevo mreža od 5 klubova za traženje posla i članovima 1000 karata za javni prevoz

0
2489

Klubovi za traženje posla su jedan od načina da se mladi aktiviraju i uključe u proces traženja posla. Klubovi za traženje posla se implementiraju u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i kantonalnim službama za zapošljavanje.

Klub je aktivna mjera zapošljavanja čija je svrha pružiti nezaposlenom licu kontinuiranu pomoć u traženju posla. YEP je uspostavio mrežu od 29 Klubova pri  biroima za zapošljavanje kojima upravljaju savjetodavci, zaposlenici biroa, a konstantno postoje zahtjevi za otvaranje novih klubova i jačanje savjetodavne funkcije za mlade u službama za zapošljavanje širom BiH. Model obuke Kluba za traženje posla je jedinstven sa svojim posebnim planom i programom. Klub za traženje posla priprema nezaposlene mlade osobe da na najbolji način odgovore zahtjevima poslodavaca. Nezaposleni u Klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada i grupne podrške u traženju posla. Kroz trosedmičnu obuku članovi stiču znanja i vještine relevantne za traženje posla koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

U SLužbi za zapošljavanje Kantona Sarajevo Klub, zatvaranjem CISO centra, Klub je pozicioniran na kantonalnom nivou i nezaposlena lica iz svih općina su mogla koristiti usluge kluba na cetralnoj lokaciji. Ipak, zaključeno je da usluge treba što je moguće više približavati nezaposlenima. U skladu sa ranije dogovorenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo se kompletira mreža od 5 novih Klubova za traženje posla. Naime, nezaposlene osobe od 18 do 35 godina u Kantonu Sarajevo, koje su duže vremena na evidenciji, kao i svi nezaposleni koji su zainteresovani mogu iskoristiti prednosti Kluba na pet lokacija: Biro Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Hadžići. 

Nakon mnogobrojnih molbi od strane mladih koji žive u udaljenim dijelovima opština i koji nemaju sredstava da dolaze svaki dan tokom trosedmičnog programa u Klubu za traženje posla, YEP je obezbjedio sredstva za njihovo uključivanje u grupno savjetovanje u Klubovima za traženje posla. Naime, Projekat zapošljavanja mladih YEP od jula 2014.godine vršio direktnu refundaciju putnih troškova za članove klubova kako bi na taj način dodatno podržali proces aktivnog traženja posla. te mlade osobe. Dogovor sa menadžmentima službi je bio da će se nakon testiranja ove mjere procjeniti njena efikasnost i eventualno uključiti u redovni program aktivnih mjera. na tom fonu, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je Programom mjera aktivne politike zapošljavanja osigurala 1000 mjesečnih karata za javni prijevoz koje će iskoristiti učesnici Kluba za traženje posla kako bi učestvovali u višesedmičnim aktivnostima Kluba i aktivno tražili posao. 

Klub za traženje posla je interaktivno iskustvo za mlade i upravo se po tome razlikuje od tipičnih programa obuke. Klub predstavlja kombinaciju unapređenja vještina, discipline u procesu traženja posla i podrške i to je ono što izdvaja metodologiju Kluba za traženje posla od drugih metoda. Pri tom, Klub nije samo obuka o pisanju CV-ija, pretraživanju oglasa, simulacije razgovora sa poslodavcem, već i grupna podrška drugih nezaposlenih i savjetodavca u Klubu koji imaju jedan zajednički cilj – pronaći posao u što kraćem vremenskom periodu. 

Od početka uspostave ove aktivne mjere 7098  mladih ljudi (4266 žena i 2832 muškarqaca) prošlo je kroz program obuke i podrške Klubova, a od ukupnog broja učesnika njih 3090 (1871 žena, 1219 muškaraca) je pronašlo zaposlenje 6 mjeseci nakon ili tokom trajanja programa u Klubu, što je prosjek koji je jako dobar i nadmašuje veliku većinu aktivnih mjera koje se implementiraju u BiH (maj 2017.). 

 

PODIJELI