Unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenika Javnih službi za zapošljavanje: Treći modul obuke prema CEFE metodologiji

0
4299

Danas počinje dvodnevna obuka uposlenika javnih službi za zapošljavanje u cilju unapređenja preduzetničkih vještina, kako bi se unapredila kvaliteta savjetodavnih usluga prema nezaposlenim licima koji koriste programe aktivne politike namijenjene samozapošljavanju.

Ovo je treći modul na kojem će se obraditi teme poput marketing plana, relevantnost istraživanja tržišta i poslovnog planiranja. Obuka se provodi po CEFE metodologiji a cilj je predstavnici javnih službi budu obučeni za uloge mentora koji će potencijalnim preduzetnicima pružati podršku u finalizaciji i validaciji planova za poslovne poduhvate.

Prepoznavši značaj i kvalitet obuke ali i zbog velikog interesovanja za objavljeni javni poziv za aktivnu mjeru samozapošljavanja,  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je imenovao dva dodatna predstavnika, koji će učestvovati u obuci. Također je i menadžement Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH isakazao interes za učešće u je je plan ove službe da pored redovnih programa samozapošljavanje koji se provode postoji mogućnost da uz Podršku projekat zapošljavanje ipilotiraju aktivnu mjeru samozapošljavanja.

Treći modul obuke za JSZZ (5) Treći modul obuke za JSZZ (4) Treći modul obuke za JSZZ (2)

 

PODIJELI