Unaprijeđenje savjetodavnih procesa u JU Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo

0
990

Danas je u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo održan sastanak menadžmenta Službe istručnog tima YEP-a  u cilju davanja preporuka i sagledavanja procesa savjetovanja i izrade Individualnih planova zapošljavanja nako što su u prethodnom periodu provedene obuke za savjetodavce i coaching podrška pružena u ovoj Službi.

 Sa obzirom da je prepoznato da savjetodavne aktivnosti koje se već dulji period provode u ovoj službi nisu na zadovoljavajućem kvantitativnom nivou, iako je kvalitet u kontinuitetu sve bolji, bila je ovo prilika da se definiraju aktivnosti koje će biti poduzete kako bi se povećao broj nezaposlenih osoba u savjetovanju.

Također je prepoznata potreba da se programi aktivne politike zapošljavanja koje JU Služba za zapošljavanje KS provodi “povežu” sa savjetodavnim procesom odnosno da prioritet za uključivanje u aktivne mjere imaju nezaposlena lica koja su u dogovoru sa svojim savjetodavcem dogovorila određenu mjeru koja će im unaprijediti šanse za zapošljavanjem i održavanjem zaposlenja, odnosno kako bi se iz Planova crpile informacije o potrebama nezaposlenih po različitim obukama, prekvalifikacijama, a u cilju efikasnije implementacije aktivnih mjera. 

PODIJELI