Usvojen novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH: Individualno savjetovanje ključni element

0
488

U Službenim novinama  Federacije BiH br, 74/18 od dana 19.09.2018.godine, zvanično je objavljen novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja dok na snagu stupa sutra. Ovim Pravilnikom propisuju se evidencije u oblasti zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, načini i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, sredstva evidencija u oblasti zapošljavanja ali i druga pitanja relevantna za vođenje evidencija. 

Od samog početka izrade ovog Pravilnika, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) jedan je od ključnih aktera kompletnog procesa dok je saradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, koje je i donosioc ovog Pravilnika, zvanično započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji o čemu smo pisali krajem augusta prošle godine. 

Tada ja usaglašeno da će Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pružiti stručnu, analitičku, tehničku i infrastrukturnu podršku Ministarstvu u realizaciji projekata u oblasti zapošljavanja, uključujući i podršku u izradi novog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja što je ozvaničeno kroz Memorandum o saradnji potpisan od strane rukovodioca YEP-a, dr Ranka Markuša i ministra Veska Drljače. 

Po potpisivanju Memoranduma, i pristupanju procesu izrade inoviranog Pravilnika, oformljena je radna grupa za izradu Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH te je uz koordinaciju Projekta zapošljavanja mladih održano 5 sastanaka iste tokom kojih se aktivno radilo na prilagodbi svih elemenata ovog Pravilnika kako bi njegova buduća praktična primjena imala najveći mogući efekat. 

Kroz sastanke radne grupe ali i koordinaciju cjelokupnog procesa Projekat zapošljavanja mladih (YEP) nastojao je involvirati i glavne operativne instance – u ovom slučaju kantonalne službe za zapošljavanje pa su tako službe involvirane kroz dostavljanje komentara na nacrt pravilnika – koncept i sadržaj istog, nakon čega su dostavljeni komentari analizirani te se tokom petog sastanka radne grupe nastojalo identifikovati segmente koje je neophodno modifikovati ili integrisati u Pravilnik a kako bi se omogućila nesmetana praktična primjena istog te njegova puna upotrebljivost od strane kantonalnih službi.

U novembru 2017.godine zvanično je predstavljen prijedlog inoviranog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, te je tada ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, gospodin Vesko Drljača, podržao predloženi format i sadržaj kao i upućivanje istog u daljnju proceduru do finalnog usvajanja. 

Početkom tekuće godine najavljene su i prilagodbe politike prema nezaposlenim osobama, jer je programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2018. godinu predviđena izrada zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i predmetnog Pravilnika koji između ostalog pretpostavlja i aktivno traženje posla od strane nezaposlenih lica.

Iako je postojao nedostatak političke hrabrosti da se usvoji potpuno reformski Pravilnik, Ministarstvo je pronašlo solomonsko rješenje kroz koje se uvode elementi Reformskog paketa na “mala vrata”. U konačnici, kako je najavljeno, i što predstavlja i značajan pomak u doprinosu reformskim aktivnostima, usvojen je Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH.  

U sklopu usvojenog Pravilnika, najznačajnija stavka je ona koja se odnosi na aktivno traženje posla od strane nezaposlenog lica a jasno je definisana članom 12. koji propisuje da je “nezaposlena osoba obavezna pridržavati se uslova o aktivnom traženju posla”. 

U sklopu ovog člana navedene su i aktivnosti i stavke koje aktivno traženje posla iz perspektive nezaposlenog lica obuhvata – između ostalog te aktivnosti podrazumijevaju učešće u grupnom informisanju, ali i individualnim savjetovanjima te procesu profilisanja na čemu Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švicarske, kontinuirano insistira odnosno djeluje u pravcu jačanja internih kapaciteta službi da odgovore ovim potrebama i pruže adekvatnu uslugu nezaposlenim licima –  sve navedeno kroz aktivnosti Reformskog paketa. 

Ovim članom predviđeni su i elementi Individualnog plana zapošljavanja koji je takođe jedna od razvojnih fokus tački YEP-a, i na čijoj je implementacija kontinuirano insisitirano dok je službama pružana sveobuhvatna podrška za primjenu ovog alata odnosno za jačanje savjetodavne funkcije. 

 

PODIJELI