YEP inkubator poslovnih ideja na Univerzitetu u Sarajevu – uvod u unapređenje nastavnog plana i programa

0
295

Prezentacija YEP inkubatora poslovnih ideja na Univerzitetu u Sarajevu će biti održana u petak 25. 05. 2018. godine  u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske u partnerstvu sa 33 lokalne zajednice (općine, gradovi i kantoni) realizuje YEP inkubator poslovnih ideja. U Kantonu Sarajevo program je fokusiran na studente Univerziteta u Sarajevu, sa konačnim ciljem kreiranja održivih radnih mjesta, te osavremenjavanja Univerziteta u smjeru uvođenja preduzetništva u nastavni plan i program.

U prvoj fazi, u toku 2018. godine, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, realizovat će se podrška studentima završnih godina svih fakulteta, koja se sastoji od programa jačanja preduzetničkih vještina, podrške u izradi prototipa proizvoda i/ili usluga, mentorstva u izradi poslovnog modela i biznis plana, pravnoj i knjigovodstvenoj podršci u odabiru optimalnog pravnog statusa budućeg biznisa. Nakon inicijalnog procesa inkubacije i stručne podrške, YEP će, u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu i Vladom Kantona Sarajevo, najperspektivnijim poslovnim poduhvatima pružiti daljnju podršku. 

 

 

PODIJELI