YEP/IEEE inkubator poslovnih ideja: Treća grupa mladih inovatora počela sa radom!

0
974

Treća grupa timova mladih inovatora i preduzetnika započela je sa obukom danas u Sarajevu što predstavlja i formalizaciju njihovog uključivanja u YEP Inkubator poslovnih ideja. Tokom obuke,  28 učesnika raspoređeno u 9 timova  će raditi na jačanju preduzetničkih vještina i kapaciteta te će se paralelno pružati stručna i tehnička podrška u razradi i validaciji ideja kako bi se u konačnici došlo do održivog poslovnog modela. 

Uspješni timovi će svoje poslovne modele predstaviti međunarodnom žiriju na IEEE BiH Students and Young Professionals (SYPC) Kongresu, koji će se održati od 01.-04.12.2017. godine na Međunarodnom Burch Univerzitetu u Sarajevu. Nakon predstavljanja na Kongresu, poslovnim idejama sa najznačajnijim komercijalnim potencijalom, YEP i IEEE mogu ponuditi dodatnu podršku u formi mentorstva, stručne pomoći, investicija i povezivanja sa ciljanim tržištima. Četverodnevni modul vodi stručni saradnik YEP-a, Aleksandar Dodik. 

170809 IEEE YEP

 

PODIJELI