back to top

Brzina Interneta

Provided by NetMeter.co.uk

BRZINA INTERNETA

Brzina interneta je svakim danom sve veća u Bosni i Hercegovini i regiji. Iako se ponekad čini da to  nije tako.

Projekt Meter.net mjeri pristup internetu širom svijeta od 2014. (na bivšoj domeni bandwidth-test.net od 2005., a glavna češka verzija od 2004.). Naši korisnici svakodnevno provode desetine hiljada testova.

Značajke izmjerite preuzimanje, učitavanje, ping i podrhtavanje. Automatski otkriva jezične postavke korisnika (može se teško kodirati da prikaže samo jedan jezik za sve hl parametre u url-u) Ako vam nedostaje neki jezik, kontaktirajte nas.

Moderna, odzivna, puna HTTPS podrška Verzije Besplatno – nema verzije za registraciju za webmastere .. ostale verzije su u toku .. ako inzistirate na tome, samo nas kontaktirajte Uvjeti korištenja Koristite cijeli HTML kod bez promjena.

Aplikacija ne koristi nikakve kolačiće. Po želji možete ugastiti server i postaviti ga kao željeni u ugrađivanju (ovo željeno podešavanje će biti prikazano posjetitelju) Dostupno bez ikakvih garancija. Besplatna brzina interneta web dodatka može sadržavati reklamu.

kućni wi-fi

Google speed Test nije isto kao brzina interneta!

Test brzine neta, poznat i kao internet speedtest , internet brzina ili adsl speed test, mjeri brzinu i kvalitetu povezivanja vašeg uređaja na internet.

To se postiže višestrukim uzastopnim testovima koji analiziraju različite aspekte vaše internet konekcije: ping (vrijeme čekanja), download speed (vrijeme preuzimanja podataka) i upload speed (vrijeme učitavanja podataka).

Svaka od ovih test stavki predstavlja specifične aspekte povezivanja, o čemu možete čitati u nastavku teksta.

To bi vam trebalo pomoći pri razumijevanju konačnih rezultata provjera vezanih za vaš net – test i rezultati testa će biti shvatljiviji. Ali prije toga, napravit ćemo kako obaviti svaki pojedini speedtest.

brzina interneta speed test

Kako obaviti test brzine preuzimanja podataka?

Mjerenje brzine preuzimanja podataka (download speedtest) se obavlja otvaranjem višestrukih veza prema testnom mrežnom poslužitelju (network test server) i istovremenim preuzimanjem velikih datoteka na svim vezama.

Ovakav pristup osigurava da se cijela pojasna širina internet konekcije koristi maksimalno, čime se može mjeriti maksimalni protok podataka (maximum data flow).

Usporedbom protoka podataka s vremenom potrebnim za preuzimanje podataka dobiva se trenutno dostupna brzina za preuzimanje podataka ili download speed.

Kako obaviti test brzine učitavanja podataka?

Vrijeme učitavanja podataka (upload speedtest) se mjeri procesom obrnutim od brzine preuzimanja podataka. Opet, višestruke veze su otvorene prema testnom mrežnom poslužitelju.

Ali, umjesto preuzimanja datoteke, velika datoteka s nasumičnim podacima je kreirana na vašem uređaju. Ta se datoteka šalje svim vezama na poslužitelj. Prenošenje podataka na poslužitelj preko mreže putem višestrukih tokova podataka osigurava mjerljivost maksimalnog protoka podataka.

I opet, usporedbom protoka podataka s vremenom potrebnim za taj protok, dobije se dostupna brzina neta za učitavanje podataka, poznatija kao upload speed.

Kako testirati vrijeme čekanja

Za test vremena čekanja (ping test), vaš uređaj šalje mali podatkovni paket preko mreže do testnog poslužitelja na internetu. Kada poslužitelj primi taj paket, šalje ga natrag na uređaj, završavajući ciklus.

Vrijeme potrebno da podatkovni paket završi ciklus se zove vrijeme čekanja (latency), poznatije kao ping. Da bi dobili precizna očitavanja za test, višestruki testovi vremena čekanja se izvršavaju neprestano, a konačni rezultat je prosječna vrijednost svih rezultata testa.

brzina interneta

Ključni parametri za Internet Speed test ili wifi Speed test

Što je vrijeme preuzimanja

To je potrebno vrijeme kojom vaš uređaj prima podatke s interneta. Računa se dijeljenjem ukupnog protoka podataka u datom vremenskom okviru s vremenom potrebnim za taj protok.

Označava se količinom podataka u vremenskom okviru. Najčešće se brzina preuzimanja označava u megabitima po sekundi (Mbps ili mb/s), iako su uobičajeni i ostali načini označavanja, kao kilobiti po sekundi (Kbps ili Kb/s) ili megabajti po sekundi (MBps ili MB/s).

Što je vrijeme učitavanja

Suprotno od brzine preuzimanja, vrijeme učitavanja označava količinu podataka koje vaš uređaj može poslati na internet. Računa se istim procesom te se označava i istim oznakama.

Što je ping vrijeme čekanja

Ping ili vrijeme čekanja opisuje kašnjenje signala zbog vremena potrebnog signalu da dođe do odredišta.

U ovome kontekstu, predstavlja vrijeme potrebno za podatkovni paket da završi svoj ciklus na mreži i prepoznavanje od strane poslužitelja da je paket primljen. Kao mjera protoka vremena, tako se i označava, najčešće u milisekundama (ms).

Pročitajte i ovo:

brzina interneta