back to top

Fakultet humanističkih nauka u Mostaru – 2 razloga zašto su humanističke nauke tražene

Fakultet humanističkih nauka pruža jedinstveno znanje i vještine iz područja lingvistike, historije i komunikologije

Fakultet humanističkih nauka u Mostaru sa svojim radom započeo je 1999. godine kada su formirana dva odsjeka za jezike:

* Odsjek za bosanski jezik i književnost, kao dvopredmetni četverogodišnji studij,

* Odsjek za engleski jezik i književnost, kao trogodišnji studij.

Zbog velike društvene potrebe za kadrovima iz humanističkih znanosti u martu 2002. godine u potpunosti je formiran Fakultet humanističkih nauka kakav danas poznajemo.

Razvijajući nove studijske programe, Fakultet je postizao značajne rezultate u svim segmentima naučno-istraživačkog rada.

Od 2006. Fakultet humanističkih nauka izdaje časopis istraživačkog karaktera pod nazivom “Istraživanja”.

U časopisu se objavljuju radovi iz oblasti lingvistike, književnosti, historije i komunikologije.

Posebno ističemo da je od 2008. godine uveden novi nastavni plan i program kojim je omogućeno studiranje prema bolonjskim standardima i principima. Na svim odsjecima uveden je studijski koncept po principu 4+1.

Što znači da studenti nakon završetka dodiplomskog studija svoje akademsko obrazovanje mogu nastaviti na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru.

II CIKLUS

Od akademske 2012/13. uveden je II ciklus tj. master studij.

Nastavnim planom i programom predviđeno je njegovo trajanje u dužini od jedne akademske godinu, nakon čega će magistranti steći zvanje magistar struke. Svoje usavršavanje zainteresirani kandidati će moći nastaviti na trogodišnjem doktorskom studiju, nakon kojega će steći zvanje doktor humanističkih nauka.

fakultet humanističkih nauka u mostaru

Odsjeci na Fakultetu humanističkih nauka

Na Fakultetu humanističkih nauka postoji 6 odsjeka a to su:

 1. Kulturalni studiji i bosanistika
 2. Engleski jezik i književnost
 3. Historija i međunarodni odnosi
 4. Njemački jezik i književnost
 5. Turski jezik i književnost
 6. Komunikologija

Za vrijeme studiranja postoji mogućnost međunarodne razmjene i surađivanja. Također, postoji opcija stipendiranja, posebno studenata bosanskog jezika i književnosti i historije.

Na svim odsjecima nastava je koncipirana da studenti kroz teoriju i praksu usavrše svoje vještine i znanje za buduće zanimanje.

Na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru često se organiziraju zanimljive vannastavne aktivnosti poput radionica, debata, predstava, priredbi i drugih interesantnih događaja.

Mogućnosti zaposlenja

Nakon završetka dodiplomskog studija ba Fakultetu humanističkih nauka mogućnosti zaposlenja su velike.

Studenti nakon studiranja moći će se zaposliti kao:

 • Profesor književnosti i jezika
 • PR Menadžer
 • Lektor
 • Novinar
 • Prevodilac
 • Poslovi u institucijama obrazovanja i kulture
 • Poslovi u turističkim zajednicama, agencijama i zavodima
 • Poslovi u institucijama vezanim za područje historije i međunarodnih odnosa

Zvanje nakon završetka studija

Zvanje koje nakon završetka studenti stiču je bachelor i profesor ukoliko je odsjek vezan za jezik.

Npr. Student komunikologije nakon završetka studija ima zvanje bachelor komunikologije, dok student Engleskog jezika i književnosti ima zvanje profesor engleskog jezika i književnosti.

Uvjeti upisa/ Da li postoji prijemni?

Na fakultetu humanističkih nauka u Mostaru prilikom upisa ne vrši se prijemni ispit.

Kandidati koji predaju papire za upis rangiraju se prema uspjehu u srednjoškolskom obrazovanju.

Posebnu pažnju prilikom bodovanja kandidata uzimaju se predmeti poput Engleskog jezika, Turskog, Njemačkog ili Bosanskog jezika, te historija ili neki drugi predmet vezan za društvene znanosti.

Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz opće obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Pravo upisa imaju imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Iako u 2021. Godini najpopularniji izbor mladih su fakulteti vezani za informatiku ili prirodne znanosti. No, to ne umanjuje značaj i potražnju za profesorima književnosti, historije, novinara, prevodilaca ili PR Menadžera.

MOŽDA TE ZANIMA