Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

-

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu osnovan je 1977. godine.

Misija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da u sastavu Univerziteta u Sarajevu, obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u saobraćaju i komunikacijama doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju, kompatibilnu s relevantnim fakultetima u zemljama EU i regiji, te postati prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti cestovnog, telekomunikacijskog, željezničkog, poštanskog i zračnog saobraćaja.

Fakultet će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobi kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora saobraćaja i komunikacija naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Fakultet pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice i amfiteatre, računarske centre, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku, itd. U fokusu aktivnosti Fakulteta su studenti, a posebna pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, pa je stručna praksa obavezan sastavni dio nastavnog plana.

Fakultet ima uspješnu saradnju sa više univerziteta i fakulteta kao što su:

 • Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
 • Saobraćajni fakultet u Varšavi
 • Politehnički univerzitet u Torinu
 • University of Southampton, King’s College Cambridge London
 • Građevinski fakultet u Mariboru, Slovenija
 • Higher School of Transport, Sofia, Bulgaria

Fakultet ima uspješnu saradnju i sa većim brojem privrednih subjekata kao što su:

BH telecom d.d., HT Mostar, BH pošta, Željeznice FBiH, KJP Gras Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, BH Airlines, Centrotrans Eurolines, Ministarstvo prometa i komunikacija, BIHAMK, itd.

SMJEROVI

Postoje 2 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara. Prva 3 semestra su zajednička za sva usmjerenja. Drugi ciklus studija traje 2 godine.

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Odsjek za saobraćaj
 • Cestovni saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
 • Kompjuterske i informacijske tehnologije
 • Poštanske tehnologije
 • Komunikacijske tehnologije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Odsjek za saobraćaj
 • Cestovni saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
 • Kompjuterske i informacijske tehnologije
 • Poštanske tehnologije
 • Komunikacijske tehnologije

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji. Ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:

 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • “Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

Prijemni ispit za Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu obuhvata test iz predmeta Matematika.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA