back to top

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu osnovan je 1977. godine.

Misija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da u sastavu Univerziteta u Sarajevu, obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u saobraćaju i komunikacijama doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju, kompatibilnu s relevantnim fakultetima u zemljama EU i regiji, te postati prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti cestovnog, telekomunikacijskog, željezničkog, poštanskog i zračnog saobraćaja.

Fakultet će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobi kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora saobraćaja i komunikacija naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Fakultet pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice i amfiteatre, računarske centre, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku, itd. U fokusu aktivnosti Fakulteta su studenti, a posebna pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, pa je stručna praksa obavezan sastavni dio nastavnog plana.

Fakultet ima uspješnu saradnju sa više univerziteta i fakulteta kao što su:

 • Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
 • Saobraćajni fakultet u Varšavi
 • Politehnički univerzitet u Torinu
 • University of Southampton, King’s College Cambridge London
 • Građevinski fakultet u Mariboru, Slovenija
 • Higher School of Transport, Sofia, Bulgaria

Fakultet ima uspješnu saradnju i sa većim brojem privrednih subjekata kao što su:

BH telecom d.d., HT Mostar, BH pošta, Željeznice FBiH, KJP Gras Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, BH Airlines, Centrotrans Eurolines, Ministarstvo prometa i komunikacija, BIHAMK, itd.

SMJEROVI

Postoje 2 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara. Prva 3 semestra su zajednička za sva usmjerenja. Drugi ciklus studija traje 2 godine.

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Odsjek za saobraćaj
 • Cestovni saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
 • Kompjuterske i informacijske tehnologije
 • Poštanske tehnologije
 • Komunikacijske tehnologije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Odsjek za saobraćaj
 • Cestovni saobraćaj
 • Željeznički saobraćaj
 • Zrakoplovni saobraćaj
 • Odsjek za komunikacije
 • Kompjuterske i informacijske tehnologije
 • Poštanske tehnologije
 • Komunikacijske tehnologije

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji. Ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:

 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • “Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

Prijemni ispit za Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu obuhvata test iz predmeta Matematika.

MOŽDA TE ZANIMA