back to top

Filozofski fakultet u Sarajevu – Saznajte zašto studirati na najvećem fakultetu u Bosni i Hercegovini!

Jedna od najstarijih visokoškolskih ustanova u BiH

Filozofski fakultet u Sarajevu osnovan je 1950. godine u Sarajevu i ujedno je najstarija visokoškolska ustanova na području humanističkih znanosti u Bosni i Hercegovini.

U početku je djelovao kao jedinstvena cjelina sa Prirodno – matematičkim fakultetom sa osam studijskih grupa.

Od 2005. godine Filozofski fakultet u Sarajevu uveo je način studiranja prema Bolonjskom principu. Danas se je moguće studirati na I, II i III ciklusu studija.

Također, na Filozofskom fakultetu osim nastave odvija se i znanstveno – istraživački rad koji ima snažan utjecaj na bosanskohercegovačko društvo.

U dinamičnom nastavnom procesu na Fakultetu obrazuju se i odgajaju budući nastavnici, stručnjaci i znanstvenici u oblastima humanističkih i društvenih znanosti, koji su spremni odgovoriti na izazove karijera 21. stoljeća.

Smjerovi na fakultetu

Filozofski fakultet nudi mogućnost studiranja na jednom od 15 odsjeka.

 1. Odsjek za anglistiku
 2. Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 3. Odsjek za filozofiju
 4. Odsjek za germanistiku
 5. Odsjek za historiju
 6. Katedra za arheologiju
 7. Katedra za historiju umjetnosti
 8. Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
 9. Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke
 10. Odsjek za orijentalnu filologiju
 11. Odsjek za pedagogiju
 12. Odsjek za psihologiju
 13. Odsjek za romanistiku
 14. Odsjek za slavenske jezike i književnosti
 15. Odsjek za sociologiju

Više o studijskim programima I cklusa studija možete pogledati OVDJE.

Trajanje studija

Studij traje u vremenskom periodu od 3 godine tj. 6 semestara. Studenti mogu upisati studij u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog.

Nakon završetka studija od 3 godine(180 ECTS) studenti stiču zvanje Bakalaureat / Bachelor.

filozofski fakultet u sarajevu

Centar NIRSA

Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) formiran je 2010. godine kao podorganizacijska jedinica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Djelatnost Centra NIRSA uključuje naučnoistraživački rad iz filozofskih, socioloških, historijskih, historije umjetnosti, arheoloških, pedagoških, psiholoških, filoloških, lingvističkih, iz oblasti primijenjene lingvistike, metodike nastave, književnohistorijskih i bibliotečkih nauka, socijalne pedagogije,

antropologije i etnologije, te i djelatnosti stručnog obrazovanja i usavršavanja, nostrifikacija diploma, provjera znanja iz maternjeg (bosanskog, hrvatskog i srpskog) i stranih jezika, dopunski ispiti, prevodilački rad, lektorisanje, pedagoško i permanentno obrazovanje, izdavačka i druga djelatnost, konsultantske i ekspertne usluge, te nastavnonaučni i stručni poslovi u skladu sa Zakonom.

Mogućnost zaposlenja

Filozofski fakultet nudi širok spektar po pitanju zaposlenja nakon završetka studija.

Zahvaljujući vještinama i znanju kojeg su stekli studenti imaju mogućnost zaposlenja u srednjim i osnovnim školama, bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite namjene, zavodima za zaštitu spomenika, dokumentacijskim centrima.

Također, kao stručni saradnici, mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih ustanova, ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom, medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama.

Studenti koji završe nastavnička usmjerenja mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama. Studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se za rad u srednjoj i osnovnoj školi.

Iz uprave Filozofskog fakulteta ističu da su danas diplomirani studenti poznati profesori, akademici, profesori u srednjim i osnovnim školama, umjetnici, kulturni i javni radnici, novinari i književnici.

Skoro svi diplomirani studenti svojim radom doprinose društvu ali i državi u kojoj žive.

Moguće studiranje na Evropskim fakultetima

Na fakultetu je moguće i pohađanje jednog ili više semsetara na poznatim evropskim fakultetima preko ERASMUS programa.

Osim međunardodne saradnje, Filozofski fakultet u Sarajevu često organizira radionice, ljetne škole, debate, predstave i druge zanimljive aktivnosti koje omogućavaju studentima da razvijaju svoje vještine i znanja na drugačiji, zabavniji način.

Sistem učenja na daljinu

Filozofski fakultet u Sarajevu je 2009. godine pokrenuo prvi institucionalni repozitorij BISER (Bibliotečki Sarajevski Elektronski Repozitorij) koji je bio smješten na serveru Filozofskog fakultet u Zagrebu.

Od 2015. godine izrađena je samostalna platforma namijenjena za studente Filozofskog fakulteta.

Uz pomoć BISER-a studentima je omogućeno učenje na daljinu, bilo kada i bilo gdje.

MOŽDA TE ZANIMA