back to top

Građevinski Fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Građevinski Fakultet Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru nudi izuzetno obrazovanje za sve buduće inžinjere građevinarstva

Građevinski Fakultet Univerziteta ” Džemal Bijedić” osnovan je 1978. godine i sa radom je počeo 1. Septembra iste godine.

Na početku bila su dva odsjeka: izvođački i hidrotehnički.

Fakultet osim teorijskog pristupa nastavi ima i praktični uz koji studenti mogu usavršiti potrebna znanja i vještine za buduće zanimanje.

Praktični dio nastave odvija se u Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK). Također, u ovom zavodu se vrši i naučno – istraživačka djelatnost.

Osnovni zadaci ZPIMK-a Građevinskog fakulteta u Mostaru su:
• razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije,
• praktično osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača,
• obrazovanje i usavršavanje novog nastavnog kadra,
• rješavanje složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice,
• eksperimentalni rad i eksperimentalna nastava,
• saradnja sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

Zavod je također i mjesto na kojem studenti izvode laboratorijske vježbe i učestvuju u procesu ispitivanja građevinskih materijala

Trajanje studija

Predviđeno trajanje studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostru je pet godina.
Prvi dio studija, dodiplomski / I ciklus, traje 3 godine. Zatim, drugi dio studija, diplomski/ II ciklus traje 2 godine.

Zvanje nakon završetka studija

Zvanje koje student stiče nakon završetka I ciklusa studija je bachelor građevinarstva.
Nakon završetka diolomskog studija student stiče zvanje Mastera građevinarstva.

Fleksibilnost nastavnih planova omogućuje da ovi studiji reflektiraju brz razvoj tehnologije i da se prilagođavaju potrebama u privredi. Ovo se, na primjer, očituje u obuci i sticanju iskustva u korištenju modernih kompjuterskih aplikacija sa primjenom u građevinarstvu.

Kvalitet ovih studija je priznat na internacionalnom i državnom nivou. Kompatibilnost nastavnih planova sa onim u zemljama EU omogućuje razmjenu studenata sa zapadnoevropskim Univerzitetima.

Važno je istaknuti da danas Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broji preko 400 studenata na I i II ciklusi studija.

građevinski fakultet univerziteta dzemal bijedic u mostaru

Mogućnost studiranja i na Evropskim fakultetima

Poput većine fakulteta koji su u sklopu Univerziteta Džemal Bijedić u Mistaru, Građevinski fakultet nudi opciju razmjene i pohađanja jednog semestra ili više na poznatim Evropskim fakultetima.

Time je omogćena prilika svim studentima koji žele steći jedinstveno iskustvo ali i znanje na poznatim evropskim fakultetima.

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru ima razvijenu međunarodnu saradnju sa sljedećim uglednim evropskim univerzitetima i institucijama:
1. Univerzitet u Stuttgartu, Njemačka,
2. Ruhr-Univerzitet u Bochumu, Njemačka
3. Sveučilište u Splitu, Hrvatska
4. Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
5. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
6. Univerzitet „Kirilo i Metodije” u Skoplju, Makedonija
7. Univerzitet u Istanbulu, Istanbul, Turska
8. Akdeniz Univerzitet u Antaliji, Antalija, Turska
Gdje se fakultet nalazi?

Građevniski fakultet smješten je u kampusu Univerziteta Džemal Bijedić koji se nalazi u neposrednoj blizini autobuske i željezničke stanice.

Tačnije, fakultet je smješten na sjevernom dijelu grada u objektima u univerzitetsko-sportsko-rekreacionog centra (USRC) “Midhat Hujdur Hujka” (bivša kasarna Sjeverni logor).

Uvjeti za upis

Za upis u I godinu I ciklusa studija mogu konkurisati svi zainteresovani kandidati koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu.
Prijavljivanje se može izvršiti neposredno nakon objavljivanja Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Na Građevinskom fakultetu kandidati se mogu upisati kao:

  1. Redovni studenti
  2. Redovni samofinansirajući studenti
  3. Vanredni studenti

Status redovnog studenta imaju studenti koji studiraju prema programu koji se zasniva na punoj nastavnoj satnici. Prisustvo svim vidovima nastave je obavezno, o čemu se vodi evidencija na osnovu koje student, po odslušanom semestru, dobija potpis od predmetnog nastavnika, pod uslovom da je odslušao minimalno 70% fonda nastavnih sati predmeta. 

Vanredni studenti studijski program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost. Fakultet ju dužan organizirati nastavu za vanredne studente, minimalno jedan školski sat mjesečno po predmetu, pomoću savremenih sredstava učenja na daljinu. Vanredni student moraju izvršavati i sve ostale obaveze predviđene nastavnim programima. 

MOŽDA TE ZANIMA